torsdag 18 oktober 2012

Massachusetts fd biträdande guvernör om Romney och kvinnor

Obama-kampanjen har åter försökt göra kvinnofrågan till en stor kampanjfråga, och har spelat upp Romneys debattuttalande om "mappar fyllda av kvinnor" när han hade för avsikt att anställa kvinnor, när han var guvernör i Massachusetts.

Här intervjuas Romneys biträdande guvernör Kerry Healy, som - bortsett från att hon själv är kvinna - också ledde Romneys arbete med att värva kvinnor, och var den som producerade "kvinnomapparna". Numera arbetar hon också i Romneys kampanj som hans topprådgivare:Likt Obama-kampanjens hype kring Big Bird efter den första debatten, så visar Obama-kampanjens hype kring "Binders of Women" att Obama själv har väldigt lite att prata om.

Se även tidigare inlägg:

Romney och Obama kampanjar för fullt 20121018

Inga kommentarer: