söndag 21 oktober 2012

Internationella valövervakare i USA

Att amerikanska liberaler räds för att konservativa ska fuska vid valurnorna är inget nytt. I år har dessa dock bjudit in internationella valövervakare från FN och The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), som kommer att sända ut 44 personer för att granska huruvida konservativa förtrycker minoriteters rösträtt. Något The Hill här skriver om.

Amerikanska liberala grupper som The Leadership Conference on Civil and Human Rights, the NAACP och ACLU skrev ett brev till Daan Everts vid OSCE, där de bland annat inför valet varnade för -

a coordinated political effort to disenfranchise millions of Americans — particularly traditionally disenfranchised groups like minorities.”


Konservativa gav snabbt svar på tal, och Catherine Engelbrecht, grundare av den konservativa gruppen True the Vote, som försöker motverka valfusk (en i dagarna het och ytterst politiserad fråga) - förklarade att FN inte hade någon jurisdiktion över amerikanska val:

“These activist groups sought assistance not from American sources, but from the United Nations,” she said in a statement to The Hill. “The United Nations has no jurisdiction over American elections.”


Giovanna Maiola, taleskvinna för OSCE, förklarade att man bara skulle övervaka i delstater där man fått delstatsmyndigheternas tillstånd. Hon konstaterade också att man träffat de amerikanska medborgarrättsgrupperna och skulle ta deras farhågor om fusk i akt vid observationerna.

Sådana här händelser visar på de stora skillnaderna mellan konservativa och liberala. Medan konservativa inte skulle ha bjudit in FN helt oavsett vilket valfusk de än misstänkte demokraterna för, eftersom de skulle anse att det rörde sig om en nationell fråga USA borde- och kunde sköta på egen hand - så sätter liberaler sina principer och sin internationalistiska tilltro över sin tro på sin egen nation. Och händelser som dessa gör det förstås i princip omöjligt att överhuvudtaget alls luta åt att stödja den amerikanska liberalismen. Även de frågor där liberaler är vettigare och har mer rätt än konservativa, bleknar helt i förhållande till incidenter som dessa. Och det här var ett av de mer konkreta exemplen på länge på vad som verkligen skiljer liberaler från konservativa.

PS. Romney borde göra en poäng av det på presidentdebatten imorgon, och fråga Obama om denne anser att det behövs internationella valövervakare i USA.

Källa: The Hill

Se även tidigare inlägg:

Valfusk utreds i Florida - GOP bryter band med valregistreringsfirma 20120930

Inga kommentarer: