tisdag 2 juni 2009

Abortist-mordets skildring i media

Det är svårt att än så länge uttala sig tydligt om i vilken riktning abortdebatten i USA nu kommer att gå. En sak som dock är säker är att en debatt som alltid gått mycket hett tillväga mellan pro-choice och pro-life-aktivister nu förmodligen kommer att höras ännu högre. Extrema pro-choice-aktivister har redan börjat använda termer som "kristen fundamentalistisk terrorism", och Time citerar en liberal blogg som anklagar "those wastes of humanity in the media like Sean Hannity, Michael Savage, Michelle Malkin, Glenn Beck and Bill O'Reilly" for helping to "create and stoke a climate of hate and intolerance toward those who believe in a woman's right to choose."

Något som exemplifieras i te x detta sammandrag gjord av den liberala bloggen Daily Kos, över hur många gånger Bill O Reilly omtalat George Tiller som "Tiller the baby killer":Pro-life-anhängare börjar förbreda sig på att möta mer av liknande anklagelser - och noterar hur pro-choice-aktivister genast börjar använda mordet i politiskt syfte. Den samlade skaran redaktörer på den konservativa tankesmedjan New Majority skriver:

"Leaders of the prolife movement have quickly and appropriately condemned the murder of Dr. George Tiller. Tiller, who was gunned down while serving in his Church in Wichita, Kansas, had long been one of the most vocal leaders of the pro-choice movement and was one of the few doctors still performing late term abortions.

Many in the pro-choice world however are already rejecting these condemnations as insufficient, suggesting that the long campaign against Tiller’s clinic created a climate of incitement."


Redaktörerna ger sedan exempel på hur de blivit angripna av liberala skribenter - men istället för att försvara sig så skriver de följande:

"There's a widespread feeling that the prochoice left will exploit the crime for political advantage. Dangerously, however, conservatives and prolifers seem to stop there - as if that fear has somehow paralyzed them. Tiller's kiling unfortunately is not the first violent crime committed by prolife extremists. This is not a uniquely horrific incident. A broader self-examination is called for if we wish to claim in good conscience that our hands are clean of the next victim's blood."


Vilket indikerar en sund självrannsakande egenskap - en egenskap som i sig borde bekräfta att mördarens handling har föga sanktion från pro-life-rörelsen.

I svensk media ges en - från ett amerikanskt perspektiv - väldigt liberal syn på händelsen där en liberal tyckare få stå oemotsagd
när SVD refererar till den liberala debattören Cristina Page, och skriver:

"Att USA:s president Barack Obama tar ställning för fri abort har fått abortmotståndarna att höja tonläget. På huffingtonpost.com skriver den liberala debattören Cristina Page att det inte är en slump att Tiller mördas nu, bara några månader efter att Obama har tillträtt. Hon påminner om att det första mordet på en abortläkare i USA skedde tre månader efter att Bill Clinton tillträdde.

Cristina Page menar vidare att även om anti-abortgrupperna nu fördömer mordet, använder de sig av hätsk propaganda där Obama utmålas som den mest abortvänliga presidenten någonsin. Hon jämför abortmotståndarna med terrorgrupper som nu vaknar till liv efter att ha "vilat" under Bushs styre."


I USA tror jag inte att den förenklade vänsterretoriken om att högerextremistisk hatpropaganda lagt grund för dådet kommer att få stå oemotsagd på samma sätt som här i Europa. Inte heller kommer den att bli det dominerande perspektivet i mainstream-debatten i USA, just pg a att skepsisen mot aborter är väldigt utbredd i landet, där de flesta vet att abortmotståndare inte förespråkar våld. Argumentet kan dock ändå vara väl värt att ta upp:

Kan det vara så att miljön bland somliga pro-life-aktivister skapar miljöer som gör att mord som det senaste realiseras?

Möjligheten finns förmodligen - och tveklöst är det så att många pro-life-anhängare anser aborter vara mord, och inte tvekar att kalla abortläkare för mördare (hur vettigt det är lär rörelsen behöva diskutera). Men så länge det inte rör sig om aktiva våldspåbud, så är det lika ovettigt att knyta enskilda handlingar till sådana miljöer, som det är att knyta skolskjutningar till Nine Inch Nails eller Marilyn Manson - eller i en mer svensk kontext, vardagsvåld till dataspel och videofilmer.

Abortist-mördare tar sig också en frihet som dem som deltar i samhällets demokratiska process inte tolererar. Abortist-mördarna menar precis som många socialkonservativa att aborter är mord, och anser därför att det är legitimt att straffa abortläkare (och rädda foster) genom att mörda dessa (något socialkonservativa som Bill O Reilly inte håller med om - och mängder av katolska anti-abortförespråkare är också helt emot dödsstraffet i sig).

Problemet i det resonemanget (utöver det faktum att de flesta, i alla fall här i Sverige, även anser att de har fel i sak) är dock att även om abortläkare faktiskt vore mördare, så skulle det likväl inte ge en civil person rätten att döda denne - då civila personer heller inte har rätt att döda eller straffa en "vanlig" mördare - lika lite som skolelever har juridisk rätt att skjuta ihjäl sina mobbare. Straffrätten tillhör staten allena - inte individen, eller familjen eller andra förespråkare av de blodsfejder som existerade innan de stora civilisationerna insåg att att samhällen fungerar bäst när den straffande makten utgår från staten.

Det är ett faktum som pro-life rörelsen i USA förstår, hur ofta de sedan än må kalla George Tiller för "Tiller the baby killer". Och just därför är deras ursäkter också uppriktiga.

Brittiska BBC är något mer sansade i rapporteringen om saken och ställer frågan: Why does the issue elicit such a strong response compared to countries such as the UK? Och besvarar sen denna fråga genom att ge en övergripande förklaring till fenomenet, vilket har att göra med att USA är ett avsevärt mer religiöst land än Storbritannien - med nära hälften av medborgarna som regelbundna kyrkobesökare - där liv av många betraktas som heligt, och där ett foster också räknas som ett individuellt liv. Sen intervjuas dock en ledare för "the Society for the Protection of Unborn Children" i Storbritannien, som förklarar fenomenet i USA så här:

"I think it is more to do with the levels of gun crime in the US. Guns are more readily available so by the law of averages people providing abortions are going to be caught up.

What is important to remember is that these acts of violence are not carried out by organisations but by lone individuals.

I know many of the leaders of these organisations in the US and I know they share the same values as we do in the UK. Killings go against everything we stand for - the right to life."


Se även tidigare inlägg:

Känd abortläkare mördad i Kansas 20090601

51% av amerikanerna är pro-life 20090518

Obama talar vid Notre Dame 20090518

Inga kommentarer: