måndag 18 maj 2009

51% av amerikanerna är pro-life

Abortdebatten går idag inte i lika höga tongångar och är heller inte lika ideologisk som tidigare - när den kristna högern drev abortfrågan som en av sina främsta frågor. Samtidigt är landet mycket splittrat i frågan. Såväl katoliker, som de flesta evangelikala protestanter anser att abort är omoraliskt och utsläckande av människoliv - och i debatten står man antingen på "den ena" eller "den andra" sidan - antingen är man, beroende på vilken sida man står på och vem man anklagar, förespråkare till barnamord, eller emot kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.

I sitt tal i Notre Dame försökte Obama nyansera debatten, och sa att parterna måste sluta demonisera varandra, och berättade om ett brev han fått av en pro-life doktor under sin kampanj, där denne berättade att han blivit stött av att på Obamas kampanjsida läsa att Obama skulle motsätta sig "[the] right-wing ideologues who want to take away a woman's right to choose."

"The doctor said that he had assumed I was a reasonable person, but that if I truly believed that every pro-life individual was simply an ideologue who wanted to inflict suffering on women, then I was not very reasonable,"

Doktorn bad inte Obama att ändra uppfattning, bara att föra en rättvis diskussion i frågan, något Obama sa att han tagit fasta på (och sagt åt sin kampanj att ta bort orden i fråga från hemsidan). Obama manade såväl motståndare som anhängare till abort att arbeta tillsammans "to reduce the number of women seeking abortions by reducing unintended pregnancies, and making adoption more available, and providing care and support for women who do carry their child to term."

Samtidigt som debattklimatet kring denna fråga (och så många andra i det amerikanska samhället) "mognar" och nyanseras - så tycks dock fler amerikaner bli pro-life. En Gallup-undersökning visar att för första gången så är pro-life anhängarna procentuellt fler än pro-choice anhängarna i USA. Gallup har ställt frågan regelbundet sedan 1995 - och häromdagen sa 51% att de betraktade sig som pro-life, medan 42% sa att de var pro-choice. Gallup förklarar att valet av Obama kan ha fått innebörden i "pro-choice" att förskjutas mer åt vänster (vilket kan ha gjort att somliga, i förhållande till Obama, anser sig vara pro-life). Den amerikanska majoritetens syn på abort är att 53% av befolkningen (en statistik konstant sedan 1975) är att laglig abort bör tillåtas under speciella omständigheter. 23% anser att abort bör vara lagligt under alla omständigheter. Och 22% att abort bör vara olagligt under alla omständigheter. Frågan har således inte försvunnit från amerikansk politik - och socialkonservativa frågor som abort (och gayäktenskap) väntas göra stor comeback i nästa års Kongressval.

Källor: Los Angeles Times, CNN

Se även tidigare inlägg:

RNC:s Michael Steele vs DNC:s Tim Kaine 20090518

Obama talar vid Notre Dame 20090518

Inga kommentarer: