torsdag 19 november 2009

CBO uppskattar Senatens sjukreformplan

På en nyhetskonferens under gårddagen presenterade Senatens Demokratiska ledare med Harry Reid i spetsen sitt sjukreformförslag På 849 miljarder dollar. The Congressional Budget Office uppskattar att förslaget skulle spara 127 miljarder dollar i statsskuld inom de närmaste 10 åren.

Förslaget skulle skapa ett regeringsfinansierat försäkringsalternativ, och kräva att de flesta medborgare skaffar sig en försäkring. Det skulle förbjuda försäkringsbolag från att neka försäkring till dem med tidigare diagnoser - och ge federal hjälp till låginkomsttagare för att dessa ska kunna skaffa sig försäkring. Allt som allt skulle förslaget utöka försäkringssystemet till att täcka ytterligare 31 miljoner medborgare.

För att debatten om förslaget dock ska kunna gå vidare i Senaten krävs emellertid en omröstning, som väntas ske kanske redan på lördag, där minst 60 senatorer röstar för. En siffra det idagsläget inte är säkert att Harry Reid lyckas samla ihop.

MSNBC har här ett inslag om Senatens sjukförslag, som Reid de senaste veckorna byggt ihop utifrån de olika kommittéförslagen, under stor sekretess:Källor: New York Times, McClatchy

Se även tidigare inlägg:

Opinionsvinden går emot Obamas beslut 20091117

Mitch McConnell om 9/11-åtal, Afghanistan och sjukvård 20091115

Sjukreform och Demokratisk splittring i abortfrågan 20091115

Inga kommentarer: