fredag 20 november 2009

Obama får svart hedersbälte i tae kwon do

President Obama som erkänt att han inte förtjänade det nobelpris han tilldelades, har nu fått ett nytt hederspris. På sin asienturnés sista anhalt i Sydkorea tilldelades han av President Lee Myung-bak ett svart hedersbälte i tae kwon do. Lee Myung-bak praktiserar själv kampsporten - enligt Los Angeles Times ska Obama också ha sysslat med tae kwon do, däremot har han förmodligen inget svart bälte - vilket innebär att priset är ännu ett sådant som han inte förtjänar.
Påpekas kan att det förstås inte är Obamas fel att folk tilldelar honom priser kors och tvärs - och uppenbarligen hanterar han fortfarande saken just så lämpligt distanserat som brukligt är - och det här var i alla fall aningen mer humoristiskt än nobelpriset :)

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

SNL: Obamas Nobelpris 20091013

Inga kommentarer: