onsdag 18 november 2009

Kristdemokratiskt tal om vår tids viktigaste utmaningar

Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Charlie Weimers - har här ett inlägg med ett tal han höll inför ett förbundsråd i helgen. Talet heter "Ofriheten, fattigdomen och terrorismen ska besegras" och är nog ett av de bästa och tydligaste svenska politiska tal jag tagit del av på riktigt länge. Ett tal som kompromisslöst står upp till försvar för demokrati frihet och västerländska traditioner - och lika kompromisslöst motsätter sig idébaserad totalitarism i form av kommunism, islamism eller vilken annan skepnad förtrycket än tar sig. Men Weimers går i lika hög grad emot den relativistiska vänsterkultur som indirekt försvarar förtryckarnas ideologier och regimer genom deras föreställning om att alla kulturer är lika och inte mer eller mindre värd än någon annan.

Inlägget är dock mer än en ideologisk uppgörelse - det är också ett sakligt programmanifest som redogör för vilka politiska mål Sverige utifrån sina värderingar bör sträva efter att uppnå. Weimers skriver om den svenska insatsen i Afghanistan:

"Till de som vill ta hem trupperna, till de som vill överlämna Afghanistan till talibanernas förgiftade klor, till de som inte anser att frihet är värt att slåss för vill jag påminna om Winston Churchills ord: ”En eftergiftspolitiker är en som matar en krokodil i hopp att den ska äta honom sist.” Vi tror inte på eftergiftspolitik. Anledningen är enkel och kan sammanfattas i den äldsta av borgerliga lärdomar: ”När du belönar dåligt beteende så får du mer av det.” Det är en sanning som gäller i lika hög grad i daltandet av brottslingar inom svenskt rättsväsende som på Afghanistans slagfält.

För omkring ett halvt sekel sedan yttrade George Orwell rättframt: ”Människor sover i fred i sina sängar om natten därför att råa män står redo att begå våld å deras vägnar.” Sverige är idag skyddat av sina egen råa män – och kvinnor. Denna november år 2009 begär vårt land att dessa män och kvinnor att ska göra mer än bara ”stå redo.”
Vårt lands soldater tar stora risker men stödet hemifrån är tyvärr inte alltid på en motsvarande nivå. Detta är dock något som KDU kommer att gå i bräschen för att förändra – låt därför ingen tvivla på vart vi står – vi stödjer våra soldater!"


Och om vikten för att verka för frihandel:

"En känd man sa en gång att ”kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av tillgångar. Socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdom.”

Eller för att uttrycka det annorlunda: Vi bekämpar fattigdom, vänstern bekämpar rikedom.

Så ser skillnaden ut mellan kristdemokrati och socialism."


Jag läste för några veckor sedan igenom Kristdemokraternas partimanifest, och blev som mest bara måttligt intresserad. Charlie Weimers tal är däremot inspirerande - och tar sig an ideologiska frågor som faktiskt är viktiga (till skillnad från den smått irriterande moralkonservatism som förfäktades från kristdemokratiskt håll under EU-parlamentsvalet och som kännetecknat stora delar av partiets historia) - och gör detta inte bara utifrån en diffus allmän ideologisk synvinkel, utan också praktiskt förankrad i samhällsskeendet och den politiska debatten här och nu.

Jag hyser i dagsläget ingen större lojalitet mot något enskilt svenskt parti - men Charlie Weimers bringar tveklöst hopp för det parti han representerar - och hans tal rekommenderar jag återigen alla att läsa.

Inga kommentarer: