fredag 13 november 2009

50% anser att sjukvård inte är regeringens ansvar

En ny Gallup-undersökning visar att 50% av den amerikanska befolkningen inte anser att sjukvård är regeringens ansvar att se till att alla medborgare har, mot 47% som anser att det är regeringens ansvar.Se även tidigare inlägg:

Undersökning förklarar att sjukvårdspremier blir dyrare 20091013

Inga kommentarer: