söndag 29 november 2009

Debatt om den hypade växthuseffektsdebatten

De avslöjande e-mailen om överdrifterna kring växthuseffekten har gett energi till klimatavtalmotståndarna i USA, som ifrågasätter den pågående klimathypen. Den Republikanske senatorn James Inhofe från Oklahoma vill nu ha en utredning kring huruvida vetenskapssamfundet har skapat hela den pågående klimathypen:Den här debatten finns nästan inte alls i Europa eller i Sverige - där katastrofscenariot utmålas som det oundvikliga, som vi bara kan undvika genom radikala politiska åtgärder. I USA finns dock en kraftig motrörelse - där senator Inhofe ingår. Det finns dåliga och goda argument på båda sidor av debatten - och kritikerna mot den globala uppvärmingshypen har många dåliga argument - men den underliggande oron för alltför radikala politiska åtgärder är definitivt befogad. Här är en liten rolig sång av The Right Brothers - "Stop global whining" - ett budskap som bör hörsammas helt oavsett i vilken grad jorden värms upp och mänskligheten bidrar till växthuseffekten:Se även tidigare inlägg:

Klimat E-post avslöjad 20091122

Inga kommentarer: