söndag 29 november 2009

Bill Clinton äras med staty i Kosovo

I Kosovo är tidigare president Bill Clinton mycket populär efter att USA under Bill Clintons ledning i mars 1999 tillsammans med NATO började bomba Jugoslavien. Nu har Kosovos medborgare rest en 3,5 meter hög staty i guld till president Clintons ära, i huvudstaden Pristina.

"I never expected that anywhere, someone would make such a big statue of me,"
sa Bill Clinton som närvarade vid invigningen i början av månaden. Han förklarade sen att han talat i telefon med sin hustru Hillary som bett honom ta ett kort på det hela för att bevisa för henne att det var sant.

NATO:s 78-dagars bombningar tvingade undan den jugoslaviska armén - som dödat omkring 10 000 etniska albaner och tvingat ca 800 000 iväg från sina hem - och satte Kosovo under FN:s befäl. Landet blev sedan självständigt 2008. Serber håller dock inte med om att Clinton förtjänar någon hjältestatus, och ser konflikten på ett litet annat sätt. Russia Today har här ett nyhetsinslag om hur många serber ser på saken och amerikansk Kosovo-politik:


Helt oavsett de etniska gruppernas historiska anspråk på det geografiska område som nu är Kosovo, så stoppade Clinton ett folkmord - och sådana kan förstås inte tolereras i det tjugoförsta århundradet. Det betyder inte att ottomanernas muslimska imperialism i historien bör rättfärdigas, vare sig på Balkan eller någon annanstans. Men Clintons insats handlade om att hjälpa människor - och för det förtjänar han sin staty.

Källor: SVD, BBC, Fox News

Se även tidigare inlägg:

Bill Clinton och andra gäster på veckans Meet the Press 20090928

Inga kommentarer: