lördag 24 april 2010

Jon Stewart om hoten mot South Park

Jon Stewart tar också han upp hoten mot South Park och förklarar att det ofta drivs med judar och kristna i media, utan att det gör speciellt mycket. Han förklarar vidare att han också har många meningsmotsättningar med folk från te xFox News, men att dessa bara är hans meningsmotståndare - inte hans fiender. De som däremot hotar med våld och död, de däremot utgör just samhällets fiender:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
South Park Death Threats
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party


Se även tidigare inlägg:

Fox News om South Park och Mohammed 20100424

South Parks skapare hotade av islamister 20100422

Inga kommentarer: