måndag 12 april 2010

Ron Paul på SRLC 2010

En välkommen talare på SRLC var förstås Ron Paul som talade om att det var dags att sluta spendera pengar och istället göra sig av med budgetunderskottet. USA bör inte spendera pengar på ambassader i Baghdad och Kabul utan balansera budgeten istället. Det kan göras på två sätt - antingen höja skatterna eller skära ner utgifterna (republikanerna vill främst inte det första). Republikanerna talar bra men sköter inte jobbet när de väl får makten, förklarar Paul. De senaste 40 åren har inte mycket skurits ner, det pg a att folk i allmänhet börjat acceptera att regeringen faktiskt bör sköta vissa saker. Det gjorde att kandidater som kampanjade på nedskärningar sällan vann särskilt många val - så är dock inte fallet detta år, vilket skiljer de nuvarande möjligheterna från att välja dem som verkligen vill göra nedskärningar från tidigare.

Landet står nu inför en mycket svår situation och håller på att gå bankrutt, och han drar paralleller till det han anser vara felen med hur man agerande under depressionen på 1930-talet (fel begångna av båda partier). Ron Paul är en trogen konstitutionalist och hans tilltagande stjärnstatus inom det republikanska partiet säger mycket om partiets inriktning. Utrymmet för mittenkonservatism blir allt mindre, och med den toleransen för demokratisk liberalism likaså. Det som kan noteras är också att Ron Paul sin ålder till trots drar stora skaror unga anhängare. Och om Obama drog en ungdomsvåg 2008 så tyder det mesta på att Ron Paul satt igång en egen (och förmodligen en annan) ungdomsrörelse. Bara det gör att han förtjänar sin status inom det republikanska partiet.

Del 1:Del 2:Del 3:Se även tidigare inlägg:

Rick Perry på SRLC 2010 20100412

Inga kommentarer: