torsdag 29 april 2010

De flesta anser att stimulanspaketet inte hjälpte

En majoritet av amerikaner anser att Obamas gigantiska stimulanspaket från förra året på 787 miljarder dollar inte har fungerat och inte skapat några jobb, enligt en ny opinionsundersökning av Pew Research Center. 63% ansåg att stimulanspaketet inte hade bidragit till jobbskapande, medan 33% ansåg att det hade gjort det.

Inom de respektive partierna var siffrorna för Obamas del heller inte de bästa. Bland demokrater ansåg bara 51% att stimulanspaketet hjälpt till att skapa arbeten, medan 42% av demokraterna ansåg att så inte varit fallet.

Bland republikanerna ansåg 79% att stimulanspaketet inte hade skapat några jobb, mot 18% som tyckte detta.

Bortsett från opinionens syn på stimulanspaketet så finns det också många fakta som stöder opinionens skepticism i frågan. En undersökning som presenteras i Investors Daily Business, över medlemskapet i the National Association for Business Economics visar detta. Artikeln rapporterar:

A survey of the membership of the National Association for Business Economics confirms the skepticism we had about these bills. Nearly three-fourths (73%) of the 68 respondents to the NABE April Industry Survey "reported the fiscal stimulus enacted in February 2009 has had no impact on employment to date" (emphasis ours). A similar number (68%) also believe "a jobs bill, such as the one recently enacted into law, will have no impact on payrolls" while 30% think it will provide a moderate payroll boost.


Artikeln fortsätter lite längre fram med att nämna det misslyckade stimulanspaketets politiska ikon - Joe Biden:

Vice President Joe Biden, who is intimately familiar with political hyperbole, has said Americans were getting their money's worth from the stimulus. As we have previously noted, that's more punch line than policy analysis. Since the bill was passed, the net job loss has been 3.5 million. When compared with the number of jobs the stimulus was supposed to create, the net loss is almost 7 million.

By any objective definition, that constitutes a failure.


Obamas historia kring sin ekonomiska politik är att han genom stimulanspaketet räddade USA (och världen) från en andra depression. Helt klart drabbades världen inte av någon "andra depression" som den på 1930-talet. Men inte mycket tyder på att det berodde på Obamas politik. Så länge Obama är president och besitter "the bully pulpit", så kommer han förmodligen att fortsätta ha en skara (fast kanske inte en majoritet) av anhängare (demokrater) som tror på detta. Han har dock inte många fakta som backar upp påståendet, vilket innebär att hans politik när han väl lämnat ämbetet kommer att stå tämligen oförsvarad, och hans försvarsretorik då med största säkerhet brytas ner. På 1930-talet stödde de flesta Franklin Delano Roosevelt, och i två årtionden därefter så definierade Republikanerna sig själva efter den gigantiske demokratiske presidenten (den riktiga förändringen kom med Goldwater- och på allvar med Reagan). Obama har tidigare gärna viljat dra paralleller mellan sig själv och FDR - skillnaderna är dock många fler än likheterna. Och Obama kommer inte - likt FDR att lyckas omforma motståndarpartiet efter sin egen avbild, frågan är om han - när han väl förlorat den politiska piedestal han i egenskap av president och partiledare för närvarande besitter - ens kommer att lyckas när det gäller demokraterna.

Källor: Politico, Investors.com

Se även tidigare inlägg:

Obama prisar stimulanspaketets första år 20100218

Majoritet anser att stimulanspaketet slösats bort 20100125

Stimulanspengarna har inte motverkat arbetslösheten 20100112

Inga kommentarer: