måndag 19 april 2010

Scott Brown på Face the Nation

Senator Scott Brown från Massachusetts gör sin söndagsmorgonintervjudebut på Face the Nation med Bob Schieffer. Scott Brown talar om vad som hände i Massachusetts i januari när han vann "Ted Kennedys" senatsplats. Han talar också om finansreformen - som han motsätter sig - och sin syn på denna.


Watch CBS News Videos Online

Se även tidigare inlägg:

MTP: Tim Giethner om finansreformen och ekonomin 20100418

Scott Brown tillsammans med McCain i Arizona 20100306

Inga kommentarer: