torsdag 8 april 2010

Obama inför nya restriktioner för kärnvapenanvändning

Obama som idag ska underteckna ett nedrustningsavtal kring kärnvapen tillsammans med Rysslands president Medvedev (vilket är mycket positivt) har tidigare i veckan lagt ut sin administrations kärnvapenpolicy. En policy som DN i följande artikel sammanfattar i punktform:

# För första gången lovar USA att inte använda sina kärnvapen mot kärnvapenfria länder och länder som följer icke-spridningsavtalet (NPT). Till den sistnämnda kategorin hör inte Iran och Nordkorea.

# USA ska inte utveckla nya kärnstridsspetsar utan satsa på att uppgradera befintliga.

# I framtiden ska nedrustningssamtal som går bortom uppföljaren till Start-avtalet föras med Ryssland. Samtalen skulle inte gälla endast strategiska vapen, utan även icke-strategiska och icke utstationerade kärnvapen. Regeringen vill ha en dialog på hög nivå med både Ryssland och Kina för att främja stabilitet och öppenhet.

# Rapporten tar inte avstånd från möjligheten att vara först med att använda kärnvapen. Den säger inte heller att enda syftet med USA:s kärnvapenarsenal är avskräckning, även om målet är att nå dithän på längre sikt.

# USA ska sträva efter att minska kärnvapnens roll i den nationella säkerhetsstrategin och förbättra de konventionella vapnens kapacitet.

# Obamas regering lovar att inte genomföra några kärnvapenprov och sent omsider be senaten ratificera provstoppsavtalet från 90-talet.


Obama har mött motstånd på många av dessa punkter, bland annat på punkten om att inte utveckla några nya kärnvapen - ett beslut Pentagon motsätter sig. Den punkt jag menar är värd mest kritik är dock den första - ett uttalat löfte om att inte använda kärnvapen mot kärnvapenfria länder och länder som följer icke-spridningsavtalet. En policy som The Guardian förklarar bryter med Bushs tidigare policy:

This contrasts with the Bush administration, which in 2001 declared that nuclear weapons would be used to deter a wide range of threats, including weapons of mass destruction and large-scale conventional military force.


MSNBC berättar här om Obamas policy:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyVi som gillar USA gör detta pg a att USA utan att tvingade vara bundna till några särskilda internationella avtal likväl upprätthåller en god karaktär i världen. Vi gillar USA pg a dess karaktär, inte pg a att USA är en nation som måste begränsas, och som man måste utfärda diverse tvingande resolutioner mot - som mot Nordkorea eller Iran. Orsaken till att vi på alla sätt vi kan måste försöka spärra in dessa, och binda upp dem i så mycket trassel som möjligt är just pg a att de mycket väl kan komma att använda sina vapen på de mest fruktansvärda av sätt. Att USA skulle göra detta är väldigt svårt att ens föreställa sig (såvida man inte tillhör den verklighetsfrånvända vänstra vänstern). USA behöver inte lova att de inte kommer att använda kärnvapen mot några länder som inte har kärnvapen för att världen ska känna sig tryggare. Seriöst. USA kommer liksom inte att bara på skoj skjuta iväg ett kärnvapen mot Europa (eller mot något annat land heller för den delen). Därför behövs inga sådana löften.

Fördelen med att inte ge några sådana löften är att lämna skurkstater i ovisshet om hur USA kan komma att agera. En avskräckningspolitik som historien bevisar många gånger varit tämligen effektiv. Under kalla kriget avskräcktes tveklöst Sovjetunionen från att smida några seriösare planer på att invadera Västeuropa just pg a det amerikanska kärnvapenparaply som skyddade väst (och som väst tacksamt tiggde om) mot en eventuell rysk invasion. Att Sydkorea idag är en av Asiens ekonomiska under, och att landet inte invaderats eller attackerats av Nordkorea, beror på samma sak. Att Taiwan inte attackerats av Kina - beror nästan helt säkert på USA:s beskyddande hand.

Genom sådana här (onödiga, bör ihågkommas) löften förlorar USA ett diplomatiskt vapen mot länder som är farliga på riktigt (och som sällan skriver under avtal utan att tvingas till det, och när de gör detta så håller de dem likväl inte).

Med det sagt finns det en sund kärnvapenpolitik. Att förhandla om nedskärningar tillsammans med Ryssland är alldeles utmärkt. Ryssland och USA bör sinsemellan verka för avspänning - och fredliga avtal dem emellan finns det ett aktivt behov av. Allmänna löften om att aldrig använda kärnvapen et c, av en president som inte kan se in i framtiden, är dock bara naiva sådana. I synnerhet när Obama inte visat sig vara den mest principfasta av presidenter. Om vi skulle kasta in Obama i president Trumans skor och han då hade valet mellan att använda kärnvapen eller att sända kanske hundratusentals amerikaner mot döden, vad hade han då valt? Jag är tämligen säker på att han skulle ha brutit sitt löfte (eller helt enkelt struntat i omvärlden och låtit det totalitära fiendeimperiet sluka en tredjedel av världen).

Tänk vad trevligt om vi hade levt i en värld där den ene per automatik lade ner sina vapen bara för att den andre parten gjorde detta. I en värld där Nordkorea inte invaderade Sydkorea om dessa monterade ner sitt försvar och USA drog sig därifrån. En värld där arabvärlden inte byggde upp en allians för att förinta Israel även om Israel monterade ner sin permanent aktiverade försvarsmakt. En värld där Iran slutade försöka bygga atombomber bara Israel (och USA) lovade att avveckla sina. Alla skulle vilja ha en sådan värld. Problemet är bara att ingenting i historien indikerar vi har detta - eller att en sådan värld ens är möjlig att uppnå. Vårt sätt att skapa fred är istället att genom de länder som genom den demokratiska processen begränsat sin egen förmåga till maktmissbruk, sedan brukar sin makt för att begränsa dem som ännu inte begränsat sig själva.

Källor: DN, Washington Post, The Guardian, Politico

Se även tidigare inlägg:

Obama i Prag: En värld utan kärnvapen? 20090406

Inga kommentarer: