torsdag 19 augusti 2010

Appellationsdomstol sätter gay-äktenskapen på halt

2008 röstade medborgarna i Kalifornien ja till Proposition 8 - en lag som förbjöd gay-äktenskap i delstaten. Förra veckan fattade dock en domare beslutet att proposition 8 stred mot Konstitutionen, vilket verkade innebära att gay-äktenskap åter skulle bli tillåtna i delstaten. Beslutet överklagades dock till en appellationsdomstol i San Francisco som ogiltigförklarade domarens beslut och ska ta upp saken i sin egen domstol i december senare i år - tills dess tillåts dock fortfarande inga gay-äktenskap frågan kommer småningom förmodligen kommer att avgöras i Högsta Domstolen - vars beslut då att gälla i hela landet - vilket innebär att gay-äktenskap antingen kommer att tillåtas eller helförbjudas. MSNBC har här ett inslag om saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyKällor: Fox News, DN

Se även tidigare inlägg:

FtN: Mexikanska golfen, samkönade äktenskap 20100809

Federal domare avskaffar Proposition 8 20100805

Inga kommentarer: