lördag 14 augusti 2010

Patriark Bartholomew I om de kristnas situation i Turkiet

Den här bloggen har i några inlägg uppmärksammat katolska kyrkans viktiga roll i historien och den tragiska men påtagliga anti-katolska propaganda som i synnerhet i europeisk media skapat den felaktiga bilden av katolska präster som pedofiler - eller av påven som någon som inte ser barnövergrepp som något fruktansvärt.

Den finns dock även en annan kyrka - den ortodoxa kyrkan, där olikheterna med påvedömet inte är speciellt stora (den största skillnaden är att de inte accepterar påven i Rom som den kristna kyrkans överhuvud) - och en försoningsprocess mellan den ortodoxa och den romerska kyrkan har ägt rum i årtionden där likheterna snarare än skillnaderna kyrkorna emellan betonas. Den ortodoxa kyrkans ledare är dock patriarken av Konstantinopel (vars ställning inom den ortodoxa kyrkan dock inte går att jämföra med påvens ställning om den romersk-katolska kyrkan). Konstantinopel var länge kristendomens huvudstad, men heter som bekant idag Istanbul - och landet heter Turkiet och majoritetsreligionen är inte längre kristendom utan islam. De kristna i Turkiet har i århundraden (sedan islams militanta erövring av området) levt i förtryck. Här har CBS 60 Minutes ett mycket intressant inslag om den ortodoxa kyrkan i Turkiet och en intervju med de ortodoxas patriark Bartholomew I.I Turkiet idag finns en hederskultur som inte härrör från någon form av kristen era - utan tveklöst från islams syn på heder och sharia-lagar. Det är en kultur västvärlden inte kan och inte bör acceptera. Att Turkiet också förtrycker de kristna i landet - som till skillnad från muslimerna är de ursprungliga ägarna av landet (och som till skillnad från muslimerna inte tog landet med våld) - är något vi i resten av Europa inte bör blunda inför. Turkiet bör förvägras alla former av europeisk gemenskap så länge förtrycket mot de kristna inte upphör, och så länge staten inte med krafttag går emot den islamo-turkiska hederskulturen.

Se även tidigare inlägg:

Om katolska kyrkan:

Om Benedict XVI:s tal i Regensburg 20100508

Newt Gingrich på katolsk TV om sin nya film 20100507

Katolska kyrkan i rätt perspektiv 20100414

Påvens påskbudskap 20100403

Om hedersmord i Turkiet:

Hedersmord i Turkiet 20091125

Inga kommentarer: