måndag 30 augusti 2010

MtP: Obama om Katrina och oljespillet

President Obama som också besökt New Orleans och talat inför 5-års-minnet av Katrina intervjuas här på Meet the Press om saken och förklarar hur chockad han blev när Katrinakatastrofen inträffade - men han försvarar också sin respons på sin egen "Katrina-kris" i oljespillet i mexikanska golfen:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyEfter Katrina fick i princip alla myndigheter klagomål - det gällde såväl lokala demokratiska styrelser som den federala republikanska regeringen. Lokalt ledde det till maktskifte, och Louisianas demokratiske guvernör Kathleen Blanco - som fått mycket kritik i samband med Katrina - efterträddes istället av republikanen Bobby Jindal.

I samband med det oljespillet i mexikanska golfen fick den federala regeringen återigen kritik för trög respons. Kanske är det ett naturligt agerande av de drabbade att alltid önska att mer hade gjorts. Men det finns i sådana fall en noterbar skillnad mellan Katrina och oljespillet i delstaten. Den federala regeringen (nu ledd av Obama) fick fortfarande bära en stor skuldbörda - medan krisens hjälte däremot var guvernör Jindal - inte president Obama.

Det indikerar alltså att kriser inte per automatik medför politikerförakt. Och hur mycket Obama än försvarar sin respons på oljespillet så hade det varit intressantare att höra Bobby Jindals syn på såväl Bush-regeringens respons på Katrina som Obama-regeringens respons på oljespillet.

Se även tidigare inlägg:

Obama talar i New Orleans 5 år efter Katrina 20100830

Jindal prisas och Obama kritiseras för oljeresponsen
20100624

Bobby Jindal leder kampen mot oljespillet
20100527

Inga kommentarer: