måndag 30 augusti 2010

Obama-administrationen rapporterar till FN om USA:s mänskliga rättigheter

Obama-administrationen har avlagt en rapport till the UN Human Rights Council som förklarar alla de punkter där Obama-administrationen menar att USA bryter mot mänskliga rättigheter. Självrannsakan är förstås en bra sak - men inte att underkasta sig ett internationellt organ som i alla avseenden - moraliska som praktiska - är helt underlägset USA. En av de saker Obama-administrationen påpekat är Arizonas immigrationslag. Således drar man alltså sin egen delstat inför en form av internationell tribunal.

Fox News rapporterar här om saken:Och här kommenterar USA:s fd FN-ambassadör John Bolton saken och förklarar dels varför USA röstade emot att ens skapa rådet för mänskliga rättigheter under den skepnad det nu har, och dels varför president Bush vägrade släppa någon sådan rapport till FN, likt den Obama nu har släppt:Och här skriver HotAir om hur Arizonas guvernör Jan Brewer protesterat mot att Obama-regeringen dragit hennes delstat inför det internationella samfundet.

Obama-administrationens agerande är förstås helt upp-och-nedvänt, och hans agerande visar att han fortfarande i någon slags naiv tro tycks föredra global internationalism framför amerikansk exceptionalism - ungefär på samma slags naiva sätt som vi gör här i Europa. I det första klippet säger en person uttryckligen att det hela har att göra med Obamas lag-studier från sina universitetsdagar. Därför passar återigen Sarah Palins syn på Obamas presidentskap så förträffligt:

"We need a Commander in Cheif, not a professor in law!"


1980 var situationen tämligen snarlik. En överakademisk president som försökte förklara allt utan att fatta det viktigaste - en president som snart blev utkörd av Ronald Reagan, och sedan dess fått leva med titeln (inom amerikanska kretsar, inklusive demokratiska sådana) av att vara en av USA:s sämre presidenter. Om Obama fortsätter på inslagna väg så förtjänar han samma öde 2012. Mitt Romney utgör inte min favoritkandidat inför 2012:s republikanska partinominering - men han har skrivit en bok (som jag ännu inte läst) vid namn No Apology: The Case for American Greatness - en bok där bara titeln i sig bevisar hur oändligt mycket bättre han skulle vara som president än Obama är.

Se även tidigare inlägg:

Hundratusentals hörsammar Glenn Becks kall 20100829

Inga kommentarer: