onsdag 25 augusti 2010

Bostadsmarknaden fortfarande i katastrofalt tillstånd

Bolånemarknaden var grunden till den ekonomiska krisen 2008 - i kritiken av Obamas stimulanspaket så menade många republikaner att Obama riktade in sig för lite på att tackla grundorsaken till krisen. En av dessa var John McCain. Obama glömde dock inte helt husmarknaden, utan lanserade ett annat program för att tackla bolånekrisen. Det programmet kritiserades dock, och sommaren 2009 menade många att detta program inte fungerade. Under hösten ökade dock bostadsförsäljningen något, men i januari 2010 återkom kritiken och inget indikerade att krisen var löst.

I mars 2010 ändrade Obama-administrationen förhållningssätt till den fortgående krisen (något New York Times beskriver i följande artikel), efter att det visat sig att bara 9% av de hjälpbehövande fått hjälp från Obamas ursprungliga program för att rädda bostadsmarknaden.

Inte heller detta verkar dock ha räddat nationen. Nu indikerar nya siffror att bostadsmarknaden är i en av sina värsta situationer i historien, något MSNBC här rapporterar om:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyOch här ett annat inslag om saken som förklarar att krisen hållit i sig länge, och inte började med att regeringens (som ovan visar tämligen svaga) hjälpprogram löpt ut:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economySe även tidigare inlägg:

Husmarknaden fortfarande i kris 20100105

Jon Stewart skojar om Geithners husmarknadsåtgärder 20090730

Obamas husmarknadsåtgärder fungerar inte 20090718

Många skeptiska till Obamas husmarknadsförslag
20090220

Obama lägger fram plan för husmarknaden 20090219

John McCain diskuterar stimulanspaketet 20090216

Inga kommentarer: