tisdag 31 augusti 2010

Inför Obamas kvällstal om Irak

Ikväll håller Obama från Ovala Rummet sitt tal om Irakkrigets avslutning. Det har spekulerats i vad Obama kommer att säga. Vad han inte kommer att säga är "Mission Accomplished" (anspelning på en dekal ovanför Bush 2003 efter att Saddam Husseins regim fallit, ord som sedan användes för att måla bilden av Bushs som presidenten med noll koll efter det att kriget fortgick och eskalerade).

“You won’t hear those words coming from us,” kommenterade Obamas presstalesman Robert Gibbs den saken.

Men vad kommer Obama då att säga?


Det är Gibbs sätt att beskriva saken. Min gissning är dock att Obama kommer att säga "Mission accomplished" - på sitt eget sätt.

Obama kommer att göra precis som han gjorde som senator och presidentkandidat, fast tvärtom. Då betonade han allt med Irakkriget som han ansåg var fel (dödade amerikanska soldater, politisk oenighet i Irak, inget tydligt slut i sikte) - ikväll kommer han att betona allt med Irakkriget som blev rätt; en demokratisk regering, ett stabilare land, ett enat folk etc.

Obama - som en gång förespråkade amerikansk nedtrappning - pg a att han menade att kriget hade misslyckats och inte gick att lösa på militär väg - kommer idag att förespråka nedtrappning pg a att han nu menar att kriget har "lyckats" tack vare militära insatser (eller "tack vare "de modiga amerikanska soldaterna" kommer han förstås att uttrycka saken - hans egna ord kommer således att motbevisa hans tidigare tes). Soldaterna kommer enligt hans tal att ha lyckats så bra att han nu kan föra kriget till ett "ansvarsfullt avslut" och därmed uppfylla sitt kampanjlöfte från 2008. "Mission accomplished" - dags att vända blad till ett nytt kapitel i amerikansk utrikespolitik och militärhistoria.

Slutsatser man dra om Obama utifrån ett sådant tal:

Det finns saker som indikerar att en sådan beskrivning av kriget faktiskt stämmer. USA:s general Raymond Odierno menar också att Iraks chanser är relativt goda - och hans bedömning är förmodligen korrekt. Detta har dock helt och hållet skett tack vare att president Bush i en tid när Obama ansåg att allt var kört, fortsatte hålla ut och hellre lyssnade på sina generaler på marken än på politikerna i Washington eller opinionen på hemmaplan (eller på tyckarna i Sverige och Europa).

Det mest intressanta är dock inte att Obama ikväll kommer att prata på samma sätt som Bush gjorde (och göra precis tvärtom gentemot vad han gjorde när han kritiserade kriget). Det mest intressanta är hur han utifrån kvällens tal kommer att agera i framtiden. I och med kvällens tal kommer nämligen ansvaret för Irak helt att falla på Obamas axlar.

I praktiken har Obama haft ansvaret för kriget i 1,5 år - men allt som hittills skett i Irak har i princip uteslutande skett pg a beslut och avtal knutna under Bush-administrationen. Obama förde inte Irakkriget till någon drastisk avslutning när han blev president utan har helt enkelt låtit säkerhetsavtalet mellan USA och Irak - som Bush slöt 2008 - löpa linan ut.

Hädanefter kommer dock det som sker i Irak att bli konsekvenserna av Obamas personliga egna val. Den fråga som då måste ställas (och som framtiden möjligtvis kommer att ställa) är om Obama skulle vara/skulle bli beredd att ompröva sitt beslut om att låta avtalet helt löpa ut, om generalerna bedömt situationen vara annorlunda, och Iraks regeringen vädjat om ett längre engagemang?

Det är svaren på sådana frågor som definierar karaktären hos en bra överbefälhavare.

Obama kommer dock med största sannolikhet ikväll inte att gå in på sådant överhuvudtaget - utan alltså bara förklara hur USA:s modiga soldater fullbordat sin uppgift, och hur han själv uppfyllt ett vallöfte. Mission Accomplished - för hans del.

Nåväl - det är bara mina spekulationer. Inatt får vi se vad han faktiskt säger - min gissning är dock att talet är förutsägbart och att han kommer att säga ungefär så där som ovan skildrat. Innan talet kommer han att ringa till president George W. Bush - ett samtal jag mycket hellre hade viljat lyssna på än hans eget tal ikväll.

Time har här även här en artikel där det förklaras att det inte kommer att vara helt lätt för Obama att tala om Irak.

Se även tidigare inlägg:

Inför Obamas Iraktal - Irakkriget i backspegeln 20100830

Inga kommentarer: