onsdag 11 augusti 2010

Kommer Hillary Clinton att utmana Obama 2012?

Det har börjat surra vissa rykten kring Hillary Clinton. En spekulation är att hon kommer att ta över Joe Bidens roll som vice-president. Men ett annat är också att hon kanske kommer att utmana en allt mindre populär Obama om den demokratiska presidentkandidaturen, något Fox News diskuterar i följande inslag:Och här är ett annat, och äldre, inslag om samma sak:Monica Crowleys teori är intressant även om det förmodligen ska mycket till för att Hillary ska utmana Obama 2012. Som påpekas så indikerar historien att en sådan utmaning skulle skada demokraternas möjligheter till återval stort. Men sant är dock att Clintons (båda två) fäster mycket stor vikt vid personliga framgångar - och Hillary Clinton har enligt alla indikationer inte samma nära relation med president Obama som tidigare utrikesministrar (te x Condolezza Rice och Madelenie Albright) hade med sina presidenter. Den bristande relationen är en svaghet i det utrikespolitiska teamet, men kan på ett personligt plan vara en styrka om Hillary Clinton faktiskt på allvar vill göra slag i saken och utmana Obama.

Se även tidigare inlägg:

Kommer Joe Biden och Hillary Clinton att byta jobb 2012? 20100619

Inga kommentarer: