torsdag 19 augusti 2010

Katolska kyrkan - byggare av västerländsk civilisation

Jag har tidigare försvarat katolska kyrkan i ett antal inlägg. Det är nödvändigt - inte bara pg a den synnerligen ensidiga (och felaktiga) bild som sekulär (eller icke-sekulär men ignorant protestantisk media) målat upp av katolska kyrkan, utan också pg a den islam-apologetiska vänster som vilt motsätter sig katolska kyrkan (eller Israel) men tar islam i försvar på olika grunder.

Ett argument som nästan alltid förs fram i vänsterpräglade svenska akademiska miljöer är hur mycket gott den islamska civilisationen bidragit till genom historien (algebra, kalligrafi, och ja - hela standardlistan ni vet). Samtidigt som islamister i islams namn (och utifrån ytterst historiskt rotade islamiska grunder, från profeten Mohammeds egna föreskrifter till hur islam implementerats i princip överallt genom hela historien) stenar kvinnor (och män) till döds, och med fruktan och hot om våld tvingar in skaror av människor under kollektivt teokratiskt förtryck. För den akademiska vänstern är det dock viktigare att i toleransens namn försöka övertyga världen om att islam är en fredlig religion, varför man lägger ner mycket mer möda på att beskriva vilka fantastiska bidrag till historien den islamska civilisationen medfört hellre än att konfrontera grunderna till den teologi som "rättfärdigar" mord på hundratals, och tusentals människor vars enda brott varit att de kommit fram till att de är individer som inte vill underkasta sig det teokratiskt pådyvlade kollektivistiska sammanhang de befinner sig i.

Samma vänster som agerar så gör dock inte ett dyft för att lyfta fram kristendomens bidrag till europeisk och västerländsk civilisation - ett bidrag som helt uppenbart är avsevärt otroligt mycket större än islams någonsin har varit. Istället försöker man lyfta fram bilden av en "mörk medeltid" och att Europa blev "vettigt" först i samband med den franska revolutionen. Vilket naturligtvis är förenklad historia så det heter duga (vilket det amerikanska projektet är ett ypperligt bevis på - en på övertydligt kristna grunder upplyst revolution kontra en sekulär fransk sådan. Vilken som gick bäst vittnar historien tydligt om). Och samtidigt som vänstern ignorerar islams inte bara historiska utan även nutida tydliga koppling till kvinnoförtryck, avskyvärda sharia-lagar och kollektiva stamkulturer som föranleder hedersmord och annat som vänsteraktivister egentligen borde förfasa sig över, så drar man i argumenten mot kristendomen upp saker som korstågen (som inträffade för tusen år sedan), inkvisitionen (som man inte kan något om) och häxbränning på ett sätt som gör att den allmänne icke-historiekunnige icke-katolske europén ges en bild av kristendomen och katolicismen som blir mycket skev.

Här har Dr. Thomas E. Woods, Jr, författare till "How the Catholic Church Built Western Civilization" en serie om katolska kyrkans bidrag till västerländsk civilisation - mycket sevärt och ett mycket behövligt försvar för en av den västerländska civilisationens hörnstenar som de flesta svenskar inte kan ett dugg om:

Del 1:Del 2:Del 3:De argument Dr Woods i denna introduktionsdel framför är intressanta. Inte minst pg a att samma slags retorik fortfarande används av den akademiska vänstern, som skapar intellektuella nidbilder av något som de sedan presenterar som sanning - en artificiell "sanning" som de sedan använder som grund för att rättfärdiga sin egen ideologi och sin egen politiska agenda. Det gäller inte bara katolska kyrkan utan det mesta som vänstern kritiserar - oavsett om det är amerikansk konservatism, en religiös höger, Israel eller kapitalismen.

Ronald Reagan, protestant med katolsk bakgrund, förklarade redan på 1960-talet problemet med liberaler (vänstern) som följande:

"The trouble with our liberal friends is not that they're ignorant; it's just that they know so much that isn't so."


En utmärkt beskrivning som inte minst kan appliceras på vänsterns felaktiga förståelse av katolska kyrkan - vars roll för västerländsk kultur och demokratiska värderingar inte går att ignorera. Varför resten av serien av Dr Wood - samt dennes bok - rekommenderas.

Försvar behövs förövrigt också mot de militanta ateister som saknar förmågan att särskilja mellan olika religioner (förmodligen pg a att deras ateism gör att deras teologiska intresse inte är så stort) - inte för att dessa utgör något hot mot något. Tvärtom, så tillhör de, de ivrigare försvararna av västerländsk demokrati och civilisation. De missar dock kopplingen till en 2000-årig historia som präglats av kristendom, inte ateism. De missar också det faktum att det bästa försvar västvärlden haft mot expanderande militant islamism inte har varit ateism utan den kristna kyrkan, kristna nationer och kristna ledare. Det var Karl den Store som skyddade Västeuropa från islamiseringvågen på 900-talet, och Östkyrkan med dess kejsare som i århundraden stod emot islamiseringen av Östeuropa, till dess Konstantinopel tragiskt nog föll i de muslimska ottomanska turkarnas händer 1453 (och till skillnad från kristendomen så expanderade islam med våld). Och likt allt annat i mellanöstern så gick civilisationen också i "Turkiet" neråt, inte framåt - efter islams intåg.

Se även tidigare inlägg:

Om Benedict XVI:s tal i Regensburg 20100508

Newt Gingrich på katolsk TV om sin nya film 20100507

Katolska kyrkan i rätt perspektiv 20100414

Påvens påskbudskap 20100403

Bush tilldelas katolsk pro-life utmärkelse 20100210

Inga kommentarer: