torsdag 12 augusti 2010

Julian Assange injuden till Sverige av Broderskapsrörelsen

Den svenska vänsterkristna organisationen Broderskapsrörelsen har bjudit in Wikileaks grundare Julian Assange till Stockholm för att på lördag där tala i LO-borgen på temat "Krigets första offer är sanningen".

– Det är en annorlunda aktör som underlättar för bättre medial bevakning av kriser och krig, säger Peter Weiderud, Broderskapsrörelsens förbundsordförande, skriver SVD.

"En annorlunda aktör"?

Att vara anti-amerikan eller någon som vill göra "häpnadsväckande avslöjanden" om USA är faktiskt föga "annorlunda" här i Sverige (något den här bloggen frekvent uppmärksammat).

Den mediala bevakningen av "krig" och kriser är i USA:s fall tämligen bra. Vem som helst kan läsa om amerikanska soldaters förehavanden i Irak eller Afghanistan, inte minst på soldaternas egna bloggar et c (som det finns hundratals av).

Jag har bekanta som krigat i båda länderna och som berättat en mängd historier som gett en relativt trovärdig bild av hur situationerna varit för enskilda soldater i de olika länderna (här har en av dem ett inlägg från Irak). Det finns även en mängd dokumentärfilmer om soldaternas situation i de olika länderna (här är en sevärd dokumentär om ett kompani i Afghanistan). Det är svårt att se hur Julian Assange (som mig veterligen inte har lika stor personlig kunskap om kriget -har han ens varit i Afghanistan? - som de amerikanska soldaterna själva, eller journalister och TV-team på plats) skulle kunna ge en bättre eller mer insiktsfull bild av kriget än dessa skulle kunna ge. Julian Assange har dessutom förmodligen bara läst igenom ett axplock av de dokument av militärhemligheter som han offentliggjort. Han är således vare sig någon om kriget "kunnig" eller "annorlunda" aktör.

SVD frågar vidare hur borderskapsrörelsen ser på anklagelserna om att det var brottsligt att publicera dokumenten?

– Det är en fråga som vi hoppas ska diskuteras på lördag, hur Wikileaks tänkt kring det. Men det är inte alltid i allmänhetens och fredens intresse att sanningen undanhålls, bara för att enskilda regeringar anser att ett material är hemligstämplat, säger Peter Weiderud.

Det är förstås inte alltid det - men i Afghanistans fall så är det definitivt i allmänhetens intresse (och i synnerhet i den afghanska allmänhetens intresse) att vissa saker hålls och förblir hemliga. Julian Assange har med stor sannolikhet blodet från afghanska civila på sina händer (civila som talibanerna inte kommer att visa någon nåd mot när de utifrån Wiki-dokumenten upptäcker att de samarbetat med USA).

Jag har tidigare skrivit att jag anser att Julian Assange inte bör åtalas - och att huvudskulden till läckan ligger på den enskilda person som stulit och förmedlat materialet till Wikileaks, inte i huvudsak på Wikileaks eller på Julian Assange personligen. Men däremot har Assange agerat moraliskt vedervärdigt och att bjuda in honom för att hålla ett seriöst tal om vad som skulle kunna betecknas som landsförräderi och för några årtionden sedan förmodligen skulle ha kunnat få honom avrättad är att ge honom en "hjältestatus" allt bör göras för att han inte ska få. Broderskapsrörelsens inbjudan är således lika förkastlig som den är obetänksam.

En sådan här inbjudan i kombination med andra faktorer (som redogjorts mer utförligt här) gör att det på allvar bör diskuteras hur och på vilket sätt den amerikanska Sverige-bilden kommer att förändras, och vad det kan komma att innebära för relationen länderna emellan.

I slutet av SVD:s artikel säger Peter Weiderud från Broderskapsrörelsen följande om det faktum att Obama-administrationen satt press på sina allierade att gripa Julian Assange:

– Det står klart att det finns en irritation hos amerikanska myndigheter, så fungerar det. Krigsförande makter vill styra informationsflödet. Men det är inte rimligt att svenska myndigheter ska involveras, säger Peter Weiderud.

"Informationsflödet" från såväl Irak och Afghanistan (som indikerat ovan) går tämligen obehindrat. Förmodligen vet vi avsevärt mer om amerikanska soldaters förhavanden i Irak och Afghanistan än vi vet om te x ryska trupper i Tjetjenien. Och att Wikileaks-dokumenten inte tycks ha avslöjat några "stora" hemligheter bevisar att informationsflödet ifråga om USA:s krig redan är väldigt öppet.

Broderskapsrörelsens talesman vet dock att krigförande makter vill styra informationsflödet "så fungerar det".

Så bra att en svensk vänsteraktivist kan berätta för oss hur det faktiskt ligger till. Tänk så blinda vi var innan vi upplystes om den saken.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Bara bistånd till Afghanistan: Därför fungerar det inte 20100811

Wikileaks-dokumenten sprids från Solna 20100806

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kul med en välskriven ironi-blogg. Tack för utmärkt underhållning!

Riwstor sa...

USA får väl göra som de gjorde mot egyptierna som greps och skickades ut ur Sverige med regeringens tysta medgivande. På klassiskt skurkstatsmanér.

Anonym sa...

Tack. Kanner precis som Du. Arvet efter Palme lever kvar. Broderskapsrorelsen - Skams.