tisdag 17 augusti 2010

Julian Assange chattar med Sverige

Wikileaks grundare Julian Assange har som bekant vistat Sverige - där han bland annat tog tillfället i akt att chatta med SVD:s läsare. Chatten kan läsas här, där Julian svarar på en mängd frågor av varierande slag.

Bland annat fick han av en chattare frågan varför han valt Sverige som bas för Wikileaks, varpå Assange förklarar att Sverige har såväl bra lagar som en bra kultur - eftersom lagarna i sig många gånger inte är tillräckliga. Jag citerar fråga och svar:

anon: dear julian, i'm glad the swedish freedom of press is of help to you. i agree that it's one of the things that the swedish people have a right to be truly proud of. that said, sweden is not the only country with a strong press freedom. our close neighbours also have a very decent press freedom, as does countres like iceland, netherlands, switzerland etc. what's your motivation behind working with sweden rather than putting your servers in, say, switzerland? thank you,


Julian Assange: Switzerland destroyed the servers of the FARC movement from Colombia on US instigation. It is not enough to have good laws, the culture must also support them. It is true we also use other locations, but Sweden is, so far, the most proven in practice. It is not perfect and initiatives like the Icelandic Modern Media Initiative show that others are also looking to improve on Swedish laws which have set strong examples.


Att Sverige har pressfrihet yttrandefrihet et c är förstås bra. Men frågan om kulturen säger en hel del. Det var svensk "kultur" inte lag, som gjorde att Uppsala Universitet för en tid backade efter muslimska protester vid Lars Vilks föreläsning i Uppsala från att bjuda dit honom igen. Det var svensk "kultur", inte lag, som gjorde att Sverigedemokraterna från press från regeringshåll inte publicerade Mohammedkarikatyren när det stormade som värst kring den (har glömt detaljerna i sammanhanget, men det kan vem som helst förmodligen lätt kolla upp). Det är också svensk "kultur" inte lag, som skapat ett medialt anti-amerikanskt vänstertryck (i synnerhet under Bushadministrationen) som i sin tur bidragit till en omfattande svensk skepsis mot USA. Samma svenska "kultur" hypar också Julian Assange som en hjälte, trots att denne med stor sannolikhet gjort oändligt mycket mer skada för det afghanska folket och den amerikanska och allierade krigsinsatsen i landet än något gott han än må tro sig mena ha gjort.

En annan chattare ställer frågan vad man kan göra för att stödja Wikileaks, varpå Assange svarar att finansiellt stöd är bra, men att det också behövs folk som går emot motpropagandan som skickas ut av dem som Wikileaks avslöjar (te x USA, får man förmoda). Jag citerar åter fråga och svar:

Jo: What would be the single most important thing anyone could do if they wish to support Wikileaks directly?


Julian Assange: Nothing is as flexible as reliable, ongoing financial support. However, it is also important to take on propaganda being spread by the people we expose, make connections between people who support us, and hold our flag high in other ways.


Assange har naturligtvis kommit till rätt land om han vill locka fram Wikileaks-apologeter, eftersom just vår svenska "kultur" är full av sådana. Genom SVD:s chat, Broderskapsrörelsens inbjudan och alla de som intervjuat den här mannen, så har svensk media gjort det Sverige inte borde ha bidragit till, nämligen gett Julian Assange slags form av (anti)hjälte-gloria. En status han inte förtjänar, som han inte borde ha fått, som han inte hade fått i alla länder - vilket säger en del om Sverige.

Varför han inte förtjänar denna hjältegloria skrev jag om i de länkade inläggen nedan där jag i utvecklar olika delar om varför Wikileaks är så problematiskt.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

MtP: Exklusivt med David Petraeus om Afghanistan 20100816

Julian Assange injuden till Sverige av Broderskapsrörelsen
20100812

Wikileaks-dokumenten sprids från Solna 20100806

Talibanerna utnyttjar Wikileaks för att straffa pro-amerikanska afghaner 20100803

Wikileaks och Obamas Afghanistan-strategi
20100727

Inga kommentarer: