måndag 26 januari 2009

Blagojevich ger sig ut på nationell TV-turné

Samma dag som senatsåtalet av Rod Blagojevich ska börja har Illinoisguvernören gett sig ut på en privat TV-turné för att föra sin talan, men inte inför en snäv likasinnad Illinois-senat som hyser föga sympati med honom - utan istället inför en nationell TV-publik med profiler som Diane Sawyer och Larry King.

På ABC News "Good Morning America" förklarar Blagojevich att han "absolut inte försökt sälja Obamas senatsplats". Han förklarar dock att han inte har någon möjlighet att bevisa detta inför Senaten eftersom han inte får föra dit vittnen på egen hand under senatsåtalet. Gällande "bleeping-citaten" som tex: "I got this thing its fucking golden, Im just not giving it up for fucking nothing". (*Bleeping* som i det i USA tunga svärordet ersatts med på TV) - så säger guvernören att han inte kan kommentera detaljerna men hävdar att citaten är tagna ur sitt sammanhang. Om man ser på sammanhanget, menar Blagojevich, så förstår man att det hela handlar om att han försöker utröna vilken senator som faktiskt skulle vara bäst för folket i Illinois, som skulle kunna skapa jobb, förse dem med sjukvård etc. Han ställer sedan Diane Sawyer en motfråga: hur kommer det sig att man kan ta några anklagelser och några konversationer helt ryckta ur sitt sammanhang och anklaga någon för att ha gjort något som han ännu inte fällts för och försöka få denne att erkänna något han inte har gjort - och sen förneka denne, som är en sittande guvernör, rätten att inkalla egna vittnen, som te x Rahm Emanuel och Jesse Jackson Jr. Senatsåtalet är bra eftersom det kan hjälpa honom att motbevisa anklagelserna, men bara om han tillåts kalla in egna vittnen för att bevisa sin oskuld. Att de inte tillåter honom att göra detta är, menar han, ett brott mot konstitutionen. Och det är skrämmande - för om politikerna kan göra så mot en guvernör, så kan de göra så mot vem som helst, förklarar Blagojevich.

Blagojevich säger vidare att han också diskuterade en mängd olika ersättare till Obamas senatsplats - bland annat Oprah Winfrey och säger: "She seemed to be someone who would help Barack Obama in a significant way become president,"

Oprah själv säger att hon inte kände till att hon var under åtanke.

Blagojevich gjorde dock fler intervjuer än så. Här är en intervju för MSNBC:s "Today Show" där Blagojevich förklarar att politiker tänkte anordna en hängning av honom (bildligt talat). Han säger också att det beror på "större principer" att han bojkottar dagens åtal - de större principerna innebär att alla har rätt till ett rättvis åtal med rätten att inkalla vittnen. Han säger också att han litar på sanningen som han personligen känner till, och som intygar att han inte gjort något fel. Här är intervjun för MSNBC:Säga vad man vill om Blagojevich, men när han i sitt första uttalande efter arresteringen och anklagelserna sa "I will fight, I will fight, I will fight" - så menade han allvar. Senare ikväll sänds också en intervju gjord av Larry King.

Se även tidigare inlägg:


Blagojevich drar paralleller till Pearl Harbor 20090123

Se även SVD

Inga kommentarer: