fredag 9 januari 2009

Representanthuset röstar för Israelresolution

USA:s representanthus kommer idag att rösta för en Israelresolution - men inte en sådan resolution som den som FN igår klubbade igenom, som vädjar om vapenstillestånd och som både Israel och Hamas valt att ignorera (USA lade inte in sitt Veto men lade däremot ner sin röst) - USA:s Representanthus röstar istället fram en resolution som fastställer Israels rätt att försvara sig, förklarade Representanthusets Demokratiske taleskvinna Nancy Pelosi, och dess Republikanska minoritetsledare John Boehner.

Resolutionen fördömer Hamas för dess raketattacker och "for deliberately embedding its fighters, leaders and weapons in private homes, schools, mosques, hospitals and otherwise using Palestinian civilians as human shields."

Resolutionen uttrycker också "vigorous support and unwavering commitment to the welfare, security and survival of the State of Israel as a Jewish and democratic state with secure borders and recognizes its right to act in self-defense to protect its citizens against Hamas' unceasing aggression."

Den manar också Bushadministrationen att verka för ett bestående eldupphör som förhindrar Hamas från att återuppbygga sig.

Resolutionen förväntas klubbas igenom med stor majoritet.

Källa: CNN Jerusalem Post SVD Dagen

Se även tidigare inlägg:

Demokraterna ger Israel sitt solida stöd 20090106

Inga kommentarer: