torsdag 29 januari 2009

Obamas övertag gentemot Ryssland

President Obama ärver en relation till Ryssland som idag är sämre än den varit på årtionden. I november skrev jag ett inlägg om "Hur Obama bör bemöta Ryssland" - med hänvisning till författaren David Satter, som bland annat menade att Obama inte bör behandla Rysslands ledare som en vän, och basera Rysslandpolicyn på tydliga principer - inte på personliga vänskapsband. Han menade också att Obama inte borde kompromissa med ryssarna bara för att få dem att samarbeta i vissa frågor.

I en artikel i Telegraph, beskrivs nu hur Obama kan ha fått ett övertag mot Putin - ett övertag han också borde utnyttja. Förra året förklarade Ryssland att kortdistansmissiler skulle placeras i Kalingrad som svar på USA:s planer på ett bygga ett missilförsvar i Polen. Ryssland talar nu om att detta kanske inte längre är nödvändigt - och hoppas kunna vända blad i ett nytt kapitel med väst, och hoppas på att Obama kanske ändrar ståndpunkten gällande det amerikanska missilförsvaret.

Det låter förstås fredligt och fint. I den tidigare citerade artikeln från november menar David Satter dock att man inte bör anta uppriktighet ifråga om Ryssland. Artikeln i Telegraph indikerar också att den tesen stämmer; Ryssland har nämligen drabbats hårt av finanskrisen och hur stora imperieambitioner Tsar Putin än må ha - så har de idag inte längre några ekonomiska alternativ till att försöka försonas med USA - som fortfarande, trots problem och annalkande konkurrenter i horisonten, är världens enda supermakt. Telegraph skriver:

"In truth, however, Russia has little choice but to seek an accommodation with the superpower. The chill waters of recession have swept away the high oil prices on which the country's resurgence depended. Russia's massive increases in military spending – by 34 per cent since last year and almost 100 per cent since 2006 – are certainly unsustainable. Its armed forces remain utterly outclassed by America's and the Kremlin probably has no more money to throw at them."

Ett sådant läge ger USA ett övertag som Obama bör utnyttja. Han bör vara tydlig med att USA gärna samarbetar med Ryssland - men inte på bekostnad av moraliska principer - och att USA och Västvärlden aldrig kommer att tillåta en pseduo-demokratisk regim så som den ryska att med militära medel bygga upp något slags nytt storryskt imperium. I det avseendet borde President Obama anlita sin forne konkurrent John McCain som varit en av de tydligaste Rysslandkritikerna i Senaten - långt innan de flesta amerikanska politiker såg Putins mindre trevliga sidor.

Debatten om Ryssland borde engagera även oss i Europa - som trots allt har betydligt mer att frukta för ett nytt ryskt imperium än USA någonsin kommer att få.

Artikeln i Telegraph avslutas:

"Judging by his early pronouncements, Mr Obama's presidency will be focused on foreign policy to an extent that few predicted. But he should be wary of offering concessions to a weakened Russia. In particular, Mr Obama must not compromise on missile defence unless the safety of America and its allies is assured. Fate has dealt him a strong hand and he should exploit it to the full."

Inga kommentarer: