måndag 12 januari 2009

Israel begår inte folkmord

Gunnar Heinsohn leder Raphael Lemkin Institute vid University of Bremen, som är Europas första institut som ägnar sig åt att studera folkmord. Denne skriver i en artikel för Wall Street Journal, hur Israels intåg i Gaza måste sättas i proportion. Han förklarar te x att i inbördeskriget mellan Hamas och Fatah 2007 så dog 350 människor och 1000 sårades. Han skriver vidare att år 2005 när Israel fortfarande ockuperade Gaza, så dog fler palestinska pojkar i interna gängbråk än i kriget mot "den sionistiska fienden".

Han säger också att oavsett mediernas besatthet av mellanösternkonflikten, så har denna konflikt skördat betydligt färre liv än i te x Västafrika, Libanon och Algeriet. Sen Israels födelse 1948 har 62 000 människor dött i Israels konflikter med arabländerna (40 000 araber och 22 000 judar). Under samma tid har ca 11 miljoner muslimer dödats - främst pg a muslimers våld mot andra muslimer.

Vad är det då som gjort att konflikten med Israel skördat så avsevärt färre liv? Hamas har inget emot att döda så många civila som möjligt. Svaret är enligt Heinsohn att israelerna dels är bra på att skydda sig själva och att israelerna också gör vad de kan för att skydda palestinska civila. Civila dödsoffer är dock omöjligt att helt undvika - i synnerhet i ett så tätbefolkat område som Gaza, där hälften av befolkningen är under 15 år och där terroristerna gömmer sig mitt ibland dem.'

Det är en ganska intressant iakttagelse som bör uppmärksammas här i Europa när västerlänningar som borde veta bättre lyfter ord som "folkmord" helt ur dess historiska kontext och ger orden en ny innebörd.

Källa: Wall Street Journal

Läs mer: Färre raketer avfyras från Gaza
Förhandlingar i Kairo blottar splittrat Hamas
Israel vill öka trycket på Hamas

8 kommentarer:

Erik sa...

Väldigt bra inlägg. Att sätta konflikten mellan Israel och arabländerna i relation till andra konflikter framträder det tydligt vilka omfattande brister det finns i den förhärskande bilden av denna konflikt.

Anonym sa...

en fråga, vad är definitionen på folkmord?

Anonym sa...

Så det är bara det värsta som räknas? I så fall var inte förintelsen ett folkmord eftersom ca 10-15 miljoner indianer dödades i Nordamerika (mestadels i USA). Dessutom dödades 20-30 miljoner indianer i Sydamerika. Nu vet vi alla att om man inte mördar fler än det så är det inget riktigt folkmord

Anonym sa...

Det här lär judendomen ut:


Enbart judarna är mänskliga, icke-judarna är inte mänskliga, utan är boskap"
(Kerithuth 6b sidan 78, Jebhammoth 61a)

"Icke-judarna är skapade för att tjäna judarna som slavar"
(Midrasch Talpioth 225)

"Icke-judarna bör undvikas, även mer än sjuka grisar"
(Orach Chaiim 57, 6a)

"Sexuellt umgänge med icke-judar är som sexuellt umgänge med djur"
(Kethuboth 3b)

"Nativiteten på icke-judar måste kraftigt dämpas"
(Zohar II, 4b)

"Gud (Jahveh) är aldrig arg på judar, bara på icke-judar"
(Talmud IV / 8 / 4a)

"De mänskliga (Judarna) måste varje dag be tre gånger, för att Jahveh (Gud) inte gjorde dem till goyim, inte till kvinna, och inte till ovetande."
(goyim = mänsklig boskap) (Talmud V / 2 / 43b + 44a)

"Judarna måste alltid vilseleda icke-judarna"
(Zohar I, 168a)

"Fortsätt att göra affärer med icke-judar, ifall de har pengar att betala för"
(Abhodah Zarah 2a T)

"Icke-judisk egendom tillhör den jude som nyttjar den först."
(Babba Bathra 54b)

"Ifall två judar bedrar en icke-jude måste de dela på vinsten."
(Coschen Ham 183, 7)

"Varje jude är tillåten att ljuga och begå mened för att bringa en icke-jude till fördärv."
(Babba Kama 113a)

"Varje jude är tillåten att praktisera ocker på icke- judar"
(Talmud IV / 2 / 70b)

"När Messias kommer, kommer alla att bli slavar åt judarna"
(Erubin 43b)

Baba Mezia 86a: "Gud deltar i en dispyt med en rabbi och blir besegrad av rabbinens logik. Gud utropar rabbinen som debattens vinnare"

Baba Mezia 86a: "En dispyt i himlen mellan Gud och en grupp rabbiner avgörs när en stor rabbi på jorden röstar för Gud."

Erubin 21b: "Rabbinernas budord är viktigare än budorden in Bibeln. Den som inte lyder rabbinen förtjänar döden, och kommer att bli straffad i helvetet med kokande avföring."

Gittin 69a/b berättar om: "...det medicinska värdet av jord/lort hittad i skuggan av ett dass; därtill av avföringen från en vit hund."

Moed Katan 18a: "Att inte begrava klippta fingernaglar resulterar i missfall."

Gittin 69b: "Rabbinernas botemedel för springmask; därtill för gallsten. (T ex, häng en lus från mannens penis, urinera sedan på horn.")

Yebamoth 63a: "Adam hade samlag med alla djuren i Edens lustgård."

Sanhedrin 76b: "En man är inte skyldig till mord om han orsakar att en giftorm dödar någon...en orm bör bli avrättad för mordet, medan mannen sätts på fri fot."

Sanhedrin 59b: "Fiskar brukade kunna dra vagnar"

Erubin 18a: "Adam skapades med två ansikten"

Berakuth 14a: "Om någon inte drömmer på sju dagar bevisar det att mannen är ond."

Sanhedrin 11:1: "Alla Israeliter är rättfärdiga, och kommer att ärva evigt liv."

Baba Bathra 10b: "Israels dåd är rättfärdiga, men hedninarna (ickejudarna) är enbart kapabla till synd."

Kiddushin 49b: "Israeliter besitter 90 procent av all visdom. Resterande 10 procent är utspridd bland hedningarna (ickejudarna)."

Sanhedrin 58b: "En hedning (ickejude) som slår en jude förtjänar döden."

Sanhedrin 37a: "Om någon förstör en enda Israelit, är det som om han förstörde hela världen."

Yebamoth 98a: "Hedningarnas (ickejudarnas) barn är rättsligt utomäktenskapliga/oäktingar, eftersom ickejudarna bara är djur."

Baba Mezia 114b: "Ickejudiska (hedniska) flickor är från födseln i ett orent tillstånd, och giftemål med dem är förbjudet."
Posted on Mar-02-2006 08:34 PM
Post Reply


Mattias RE: politik och religion är inte skilda världar
Baba Bathra 54b: "Ickejudarnas egendom är som öknen; den tillfaller den som tar den först.

Sanhedrin 57a: "Om en ickejude rånar en jude så måste han återbetala. Men om en jude rånar en ickejude får juden behålla bytet. Sammalunda, om en ickejude dödar en jude måste ickejuden dödas. Men om en jude dödar en ickejude får juden gå fri."

Baba Kamma 38a: "Ickejudar är utanför lagligt skydd enligt Israels lag."

Sanhedrin 52b: "Äktenskapsbrott är inte förbjudet...med en ickejudes fru, eftersom Moses enbart förbjuder äktenskapsbrott med en 'grannes fru', och ickejudar är inte grannar."

Menahoth 43b: "En judisk man bör tacka Gud för att han inte blev kvinna eller ickejudisk."

Baba Bathra 16b: "En flickas födsel är en sorglig händelse."

Aboth 1:5: "Det är inte bra att prata med kvinnor, inte ens din egen fru."

Gittin 91a: "Det är tillåtet att skilja sig från sin fru om hon bränner din mat, eller om du ser en vackrare flicka."

Sanhedrin 55b: "Det är tillåtet att han samlag med en flicka som är tre år och en dag gammal." (Sexuella relationer med tre-åringar tillåts även i följande avsnitt: Yebamoth 12a, 57b, 60b; Abodah Zarah 37a; Kethuboth 39a.)

Yebamoth 59b: "En skökas avlöning kan inte ges åt Gud, men om en sköka är betalad för bestialitet (sex med ett djur) så accepteras hennes pengar av Gud."

Sanhedrin 54b: "Om en man begår sodomi med en pojke som är yngre än nio år, så är han inte skyldig till sodomi."

Sanhedrin 59b: "Samlag med en pojke yngre än åtta år är inte otukt (utomäktenskapligt sex)".

Kethoboth 11b: "Samlag med en flicka yngre än tre år är ingenting

Yebamoth 49b: "Jesus var en oäkting född i äktenskapsbrott."

Sanhedrin 106a/b: "Maria var en hora; Jesus var en ond man."

Sotah 47a: "Jesus blev bannlyst av en rabbi; Jesus dyrkade ett stenblock; Jesus var en magiker som ledde Israel vilse."

Shabbath 104b: "Jesus var en magiker och en dare. Maria var äktenskapsbryterska."

Sanhedrin 43a: "Jesus var skyldig till häxkonst och avfällighet; han förtjänade avrättning. Jesus lärjungar förtjänade att bli dödade."

Gittin 56b: "Jesus sändes till helvetet, där han bestraffas med kokande avföring för att han hånade rabbinerna."

Abodah Zarah 16b, 17a: "Judar bör hålla sig borta från kristna. De kristna är allierade med helvetet, och kristendomen är värre än incest."

Abodah Zarah 17a: "Att besöka prostituerade är detsamma som att bli kristen."

Abodah Zarah 27b: "Det är förbjudet att bli helad av en kristen."

Sanhedrin 90a, 100b: "De som läser evangelierna är dömda till helvetet."

Sanhedrin 99a: "När Messias kommer, ska han utplåna de kristna."

Anonym sa...

Jävla förbannade skit! Om det är en palestinier som dör är det folkmord! Vet du varför för NI har stulit deras jord, förstörd deras hus och satt dem i en jättelik fängelse!! Och Nu ska ni stjäla deras gasfyndigheter utanför Gazas kust också Jävla förbannde propagandist!!

Anonym sa...

Israeli war crimes. Nobody likes thieves
Nobody likes thieves. It is about time people started calling a spade a spade. True, Jews were incinerated in ovens in Nazi Germany (so they say six million of them, or however many) in 12 years. 26 million Soviet citizens died in 4 years. True, Hamas fired rockets at Jewish settlements set up on the former homes of Palestinians, taken away from them by Israelis. True, Israeli civilians were killed in the process. But how many innocent civilians has Israel massacred?

Nobody likes thieves. It is about time people started calling a spade a spade. True, Jews were incinerated in ovens in Nazi Germany (so they say six million of them, or however many) in 12 years. 26 million Soviet citizens died in 4 years. True, Hamas fired rockets at Jewish settlements set up on the former homes of Palestinians, taken away from them by Israelis. True, Israeli civilians were killed in the process. But how many innocent civilians has Israel massacred? And then it claims it is the eternal victim?

Nobody likes thieves. And why is it that every time one places an article which places in question the policy of Tel Aviv, that an army of cyber hackers appears, sending viruses to forums and news sites which “dare” to claim that Israel is not in the right? Is this freedom of speech? Is this freedom of expression?

Nobody likes thieves. It is about time there was an open and free and fair debate about the entire Middle East question and let us use Pravda (“truth” in Russian) to launch this debate, once and for all.
For a start, nobody is being anti-Semitic in bringing into question the policies defended by Tel Aviv, the more so because the word “Semitic” refers to the languages spoken in the Middle East region, including Arabic, and therefore any such accusation is as ludicrous as it is inaccurate, so let this be the end to the “anti-Semitic” accusation once and for all.

Nobody likes thieves. It is about time Israel ’s sheer hypocrisy and idiotic stupidity were outed, once and for all. How can this country claim any right and reason is on its side when it is flouting international law with every second that passes? The United Nations Organization set out a very clear definition as to what Israel is and the territory that Israel occupies today has nothing whatsoever to do with the area constituted by international law, therefore Israel is in violation of international law while it occupies territories that do not belong to it. Israel is a thief. Nobody likes thieves.

No occupation, no problem
No occupation, no problem. Why is it that Israel does not understand the simple precept that it has no right whatsoever to occupy lands which do not belong to it? Giving up the Gaza strip does not equate the building of colonies on the West Bank .

Nobody likes thieves. Until Israel moves back to the territories designated as “Israel” when the country was set up, carved out of Palestinian lands by an international community shocked by Nazi humanitarian crimes against this ethnic group, among many others (who mentions the Negro holocaust – slavery – for instance, in which tens of millions of Negroes were slaughtered?) how can it expect to claim the moral high ground? No occupation, no problem.
And regarding “atrocities”, so long as Israeli forces slaughter 250 children in two weeks, any claims that Israeli civilians are victims to Hamas rockets must surely fall on deaf ears. And what are the Palestinians supposed to do? Sit back, watch their lands be taken over, place their hands on their hearts and sing “Hallelujah”? No occupation, no problem. Nobody likes thieves.

War crimes
The UN High Commissioner on Human Rights declared on Friday that war crimes may have been committed by Israeli soldiers in Gaza . War crimes were already committed in Palestinian territories and in the Lebanon by Israeli forces, without the international community raising an eyelid. Yet these days, practically everyone outside Israel agrees that enough is enough. The sad thing is that Israel ’s policies give rise to those who claim that Hitler was right and to who question why the Jews have been thrown out of everywhere, practically, during the last five thousand years of history.
Of course war crimes were committed by Israelis in Gaza . Bombing a UN school for a start is called what? Self-defence? And 250 children in ten days? Is this what Tel Aviv calls an Act of God? Or Yahweh?

The way forward
Israel exists, period. But Israel means the original boundaries drawn up by the UNO. Until Israel respects the norms of international law, it cannot claim full rights as a member of the international community. Firstly, Israel must leave the lands it occupies illegally. Nobody likes thieves. No occupation, no problem.
Secondly, the international community has to decide upon the status of Jerusalem. It does not belong to Jews, or Arabs. It belongs to everyone. Therefore why not constitute an international city there, set up the UNHQ in Jerusalem and make it an international forum for debate?
As we see, the solution is perfectly simple. Until then, there will be problems. Nobody likes thieves. No occupation, no problem.

Anonym sa...

Vidare krävs väl en medvetenhet i gärningarna för att det ska klassificeras som folkmord. Då är Hamas med sina ostyrda raketer specifikt riktade mot civilia judrar mycket närmare definitionen än Israels precisionsvapen på legitima militära mål.

Enligt folkrätten är det nämligen faktiskt tillåtet för Israel att angripa skolor / sjukhus där HAMAS förskansat sig...

All skuld för civilia dödsoffer i sådant fall faller på Hamas.

Anonym sa...

Det tycks som att medierna idag bestämmer för oss vad som är rätt och fel. Deras trender gör folk förslavade oavsett om det gäller de nya färgerna för våren eller att Israel begår folkmord. Vi måste vara vaksamma på journalistiken och inte tro att den är objektiv. Det finns inte utrymme idag för att beskriva en händelse utifrån en annan livsåskådning än den som är rådande för dagen. Sverige är långt ifrån tolerant mot oliktänkande överlag. Tack för en blogg där just ett annat perspektiv på det aktuella kommer upp i dagen!