lördag 14 mars 2009

Guvernör Mark Sanford säger nej till stimulanspaketet

South Carolinas Republikanske guvernör Mark Sanford har beslutat sig för att säga nej till stora delar av Obamas stimulanspaket. Fler Republikanska guvernörer har talat om samma sak - men Sanford har gått från ord till handling.

"When one is in a hole the first order of business is to stop digging," förklarade Sanford förra månaden när han började utlägga varför han motsatte sig stimulanspengarna. Hålet representerar förstås det stora budgetunderskott som stimulanspaketet innebär. Demokraterna har dock inte varit sena med att angripa guvernören som vågar sätta sig upp mot president Obama. Här är Demokratisk reklamsnutt som går till angrepp mot Mark Sanford:RealClearMarkets har här en artikel där de argumenterar för att Republikanerna förmodligen är det enda hoppet att dra i tyglarna på den okontrollerade spenderingspolitiken. Somliga Republikaner intar en sådan hållning för att vinna politiska poäng, och ställa sig själva i motsats till Obama. Stanford verkar dock göra det utifrån mer ekonomiska principer - vilket är vad som behövs. Att spendera över sin förmåga fungerar inte - menar artikeln, och ger Kalifornien som exempel:

"Compare that with, say, the government wastrels in California. They spent wildly for a decade, pushing their once-wealthy state close to bankruptcy with a $42 billion deficit. Now, they're licking their chops over the prospect of $31 billion in federal money to bail them out from the very problems they created."

Artikeln går sen vidare och förklarar att stimulanspaketet i själva verket ger regeringen kontroll över ekonomin, snarare än stimulerar den. Som exempel på detta hänvisas till en artikel i Herald Tribune där det beskrivs hur somliga banker önskat lämna tillbaka sina bailout-pengar, pg a att dessa pengar medför alldeles för många restriktioner. Restriktioner som gör att regeringen nu fattar beslut som bankerna själva tidigare tog. Real Clear Markets skriver:

"In short, despite White House denials, the federal government — not bankers — now runs our banking system. This is unhealthy in the extreme for our financial system and our economy."

De långsiktiga problemen med detta är att det blir en hämmad marknad, och en bakdörr till en "socialistisk ekonomi" där marknaden hämmas genom högre skatter, krångligare regler och inkompetent federal kontroll över institutioner som inte skapades av den federala regeringen och som den federala regeringen aldrig kunnat sköta effektivt. Det kommer på lång sikt att hämma ekonomin, precis som sådana åtgärder bevisligen gör i länder där regeringen lägger sig i, i allt för stor utsträckning. Artikeln avslutas sen:

"The first step toward fiscal sobriety is saying no to money you don't deserve. No one gets anything for free. With every handout, you give up a little piece of control. The governors will learn this the hard way, as the federal government ties them down with new rules, requirements and diktats."

Om Republikanerna vill vinna en både politisk och ideologisk kamp med Demokraterna - så är det den ekonomiska ideologin som måste förklaras och försvaras betydligt bättre än vad Republikanerna hittills gjort. Om man lyckas förklara för allmänheten varför det är bättre att hålla huvudet kallt och gå igenom svåra tider nu, än att ta på sig en skuld som kommer att vara i generationer, och som långsiktigt skapar en grund för inflation, så kan man kombinera en sund ekonomisk ideologi med en slagkraftig politisk retorik som kan vinna gehör utan att behöva locka med "ekonomiskt godis".

Källa: RealClearMarkets

Se även tidigare inlägg:

Jindal kan tacka nej till federal stimulanshjälp 20090218

Inga kommentarer: