söndag 26 juni 2011

Bachmann knappar in på Romney i Iowa

Michele Bachmann som ännu inte offentliggjort sin presidentkandidatur men som efter debatten i New Hampshire fått ett rejält uppsving utgör nu en allvarlig utmaning för frontrunnern Mitt Romney i Iowa.

En ny opinionsundersökning visar att Romney visserligen leder i delstaten med 23% men därefter kommer Michele Bachmann med 22%. Imorgon ämnar hon också offentliggöra sin kandidatur i staden Waterloo i delstaten - platsen där hon föddes.

“She’s up there as a real competitor and a real contender,” Republican pollster Randy Gutermuth, who is unaffiliated with any of the candidates, told the Register. “This would indicate that she’s going to be a real player in Iowa.”


På tredje plats kommer Herman Cain med 10% (vilket också det är högt med tanke på att Cain väldigt länge varit väldigt okänd och aldrig innehaft ett folkvalt ämbete) - de andra kandidaterna ligger under 2-siffrors-gränsen.

Detta visar onekligen att Michele Bachmann kommer att bli både en seriös och farlig kandidat för de andra kandidaterna. Jag har hittills inte ägnat henne alltför stor uppmärksamhet och ansett att hon visserligen är en bra te-party-ledare men att steget till presidentkandidaturen därifrån känts lite väl långt att ta. Det verkar emellertid inte Iowas väljare tycka, och Michele Bachmann - likt Herman Cain - har den förmåga Romney inte har (Romney har ett opinionsmässigt tak han kommer att få väldigt svårt att lyfta) - att faktiskt kunna fånga in en bred skara väljare. Det bevisar siffrorna i Iowa (vilket gäller både Bachmann och Cain).

Det har spekulerats i vart Huckabees anhängare och de evangelikala skulle kunna ta vägen - Michele Bachmann tar med stor säkerhet en stor portion av dessa röster. Likaså har Herman Cain goda möjligheter att på allvar konkurrera om samma grupp, vilket Romney helt enkelt inte har oavsett hur ofta han än må hävda att religion inte är någon faktor (George W. Bush hävdade mig veterligen heller aldrig att religion var en faktor, men faktum är att Bush vann helt tack vare de evangelikala såväl år 2000 som 2004). Men vad Bachmanns siffror också visar är att det inte helt räcker - man måste också vara karismatisk. Tim Pawlenty borde i teorin kunna konkurrera om samma grupp, men har inte gjort samma genomslag - trots längre tid i leken och längre förberedelser och möjligheter än såväl Bachmann som Cain.

Källor: Wtsp.com, MSNBC

Se även tidigare inlägg:

RLC 2011 i New Orleans avslutat 20110622

Sammanfattning av GOP-debatten i New Hampshire 20110621

-------------

Michele Bachmann - Vem är det? 20110106

Inga kommentarer: