fredag 17 juli 2009

Bill O'Reilly diskuterar sjukvårdsreform

Bill O'Reilly diskuterar här på Fox News om hur en behövlig amerikansk sjukvårdsreform bör se ut - och den bör inte se ut som den Obama föreslår, av orsaker O'Reilly presenterar:Se även tidigare inlägg:

En svårtillkommen sjukvårdsreform riskerar försening 20090717

Inga kommentarer: