fredag 24 juli 2009

Frågan som kvarstår: Är Obama född amerikan?

En fråga som till och från diskuterades under valrörelsen var huruvida Obama är född i USA eller ej. Enligt konstitutionen måste nämligen en amerikansk president vara född i landet, vilket exkluderar guvernörer som te x Arnold Schwarzenegger och Jennifer Granholm.

Den diskussionen har nu återkommit efter att en kvinna på ett Republikanskt town-hall-meeting hävdat att Obama inte var amerikan, utan kenyan. Liz Cheney fick på av Larry King frågan vad hon tyckte om dessa utspel av sk "birthers", som byggt konspirationsteorier kring att Obama inte är någon riktig amerikan. Hon sa inte att hon höll med dem, men tog heller inte tydligt avstånd från dem utan sa istället:

"I'm saying that people are fundamentally uncomfortable and fundamentally I think increasingly uncomfortable with an American president who seems to be afraid to defend America, stand up for what we believe in."

Ett svar som fick Kings andra gäst, James Carville att säga om Cheneys svar:

"She refuses to say this is ludicrous because she wants these people to believe this."

Att frågan nu kommit upp igen fick Jon Stewart att göra en liten show om det hela - på sitt sedvanliga komiska vis:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
The Born Identity
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJoke of the Day


Se även följande artikel hos Politico för mer information om Birthers-konspirationerna.

Inga kommentarer: