tisdag 14 juli 2009

Väljare litar i 8 av 10 frågor mer på Republikanerna än på Demokraterna

Medan förtroendet för president Obama som person står sig tämligen starkt även sex månader in i hans presidentskap, så har förtroendet för Republikanerna i en majoritet av sakfrågor ökat starkt de senaste veckorna. I 8 av 10 frågor har väljare mer förtroende för Republikanernas politik än för Demokraternas, visar en färsk rapport från Rasmussen, från den 9 juli.

De två frågor där Demokraterna är starkast gäller sjukvård och utbildning. Men gällande ekonomin så litar 46% mest på Republikanerna framför de 41% som litar mest på Demokraterna. Vilket är en marginell förändring från förra månaden när Republikanerna ledde frågan med 6%. Dessa gånger är dock de första gånger på två år som Republikanerna lett i opinionsmätningarna kring ekonomifrågan. (Och för er som minns slutspurten av höstens valkampanj så var det de ekonomiska frågorna som fick opinionen att då springa iväg från McCain-Palin.) En annan intressant statistik är att de parti-oberoende väljarna föredrar Republikanerna med hela 46 mot 32%.

Förra veckans rapport om en arbetslöshet på 9,5% - den högsta sedan 1983 - har också fått förtroendet för Obamas sätt att hantera ekonomin att sjunka. Bara 39% säger nu att Obama gör ett bra jobb gällande ekonomin, medan 43% anser att han agerar dåligt. Siffror som är de sämsta betyg presidenten någonsin fått.

Gällande skatter så litar nu 52% på Republikanerna i högre utsträckning, medan bara 36% hyser större tilltro till Demokraterna. Vilket för Republikanernas del också är det högsta betyg de fått på två år.

I fråga om nationell säkerhet så leder Republikanerna med 49% mot Demokraternas 40% - vilket dock är en minskning med 15% från förra månaden.

Republikanerna leder också i immigrationsfrågan med 40 mot Demokraternas 34%, och i abortfrågan med 46 mot 39%. I fråga om regeringsetik och korruption så leder Republikanerna med 34 mot 33% (gällande hur etiska man är, och hur icke-korrumperade man är, får jag förmoda.) Det är dock en minskning för Republikanerna som ledde med 6% i juni.

Gällande pensionerna (social security) så leder Republikanerna med 42 mot 37%, vilket är första gången på två år som Republikanerna lett i den frågan.

I de två frågor där Demokraterna leder, har Republikanerna hämtat in. I sjukvårdfrågan är resultatet 41 mot 41% på frågan om man vill se ett regeringsalternativ. I en senare undersökning om huruvida man stöder Obamas hälsoreform så leder dock Demokraterna med 50% mot Republikanernas 45.

I utbildningsfrågan leder Demokraterna bara med 41 mot Republikanernas 38%. Vilket är den minsta marginalen på två år. I maj i år ledde Demokraterna frågan med 15%.

Och slutligen en annan fråga där Republikanerna också leder: i Kongressvalen - där 41% uppgav att de skulle ha röstat för sitt distrikts Republikanska kandidat, medan 38% sa att de skulle rösta på Demokraterna.

-------------------------------------------

Den här utvecklingen har skett de senaste veckorna - och med en arbetslöshet som närmar sig 10% och en statsskuld som just passerat 1 biljon dollar, så ser läget för närvarande inte ljust ut för Obama - vars politiska kapital åtminstone på hemmafronten tycks börja erodera. Vad statistiken också visar - som är otroligt positivt - är att den amerikanska befolkning har ett betydligt bättre ekonomiskt medvetande än sin regering.


Källa: Rasmussen

Se även tidigare inlägg:

USA:s statsskuld når 1-biljonsstrecket 20090714

Inga kommentarer: