tisdag 21 juli 2009

Obama förlänger skyddet för Cheney

President Obama har förlängt Secret Services beskydd av tidigare vice-president Dick Cheney, som annars var tänkt att löpa ut sex månader efter att denne lämnat ämbetet. Cheney bad dock om förlängning och Obama gav klartecken, vilket innebär att Cheney nu kommer att stå under beskydd i minst sex månader till.

Tidigare president Bushs två döttrar står också fortfarande under beskydd av Secret Service, efter att Bush när han var president givit en exekutiv order om detta. Något president Bill Clinton också gjorde för sin dotter innan han lämnade ämbetet.

Bush själv kommer att stå under Secret Services beskydd i minst tio år till. 1997 drevs en lag igenom som gjorde att ex-presidenter skulle få skydd i tio år, inte livstid - som tidigare. President Bill- och hustrun Hillary Clinton är det sista presidentpar med livstids beskydd. Tidigare ansågs hotbilden nämligen minska dramatiskt efter att presidenten lämnat Vita Huset, men efter 9/11 är dock hotbilden större, och det diskuteras att återinföra livstidsbeskyddet igen.

Källor: NyDailyNews, Yahoo News

Inga kommentarer: