torsdag 9 juli 2009

Demokrater tar ton mot CIA och Vita Huset ton mot dem

En debatt har blåst upp i Representanthuset, sex Demokrater nära allierade med Nancy Pelosi har offentliggjort ett brev där CIA:s chef Leon Panetta förklarar att CIA faktiskt har misslett Kongressen gällande somliga av deras aktiviteter från 2001 och framåt. Detta var något Representanthusets taleskvinna Nancy Pelosi anklagade CIA för i maj, när debatten om waterboarding gick högt - varpå Panetta då svarade att CIA inte missleder Kongressen. Panetta förklarar nu att han står fast vid sitt uttalande från i maj, och att hans senaste uttalande syftar till att CIA hållit inne med information, men inte att de aktivt misslett Kongressen. Den information det hållits inne om har heller inget med waterboarding att göra, som var den sak som diskuterades i samband med Nancy Pelosis uppmärksammade presskonferens tidigare i år.

Martin Frost, tidigare Demokratisk kongressman, skriver om saken på Politico följande kommentar:

"I wrote a column for Politico two months suggesting that the CIA often provided incomplete information and that it was up to Congress to ask tough follow up questions to get the full story. They don't lie, they just don't tell you all the truth unless you ask."

Diskussionen som uppstått sker dagen före att Representanthuset ska rösta om ett förslag som kräver att CIA måste informera ytterligare antal medlemmar i Kongressen innan de utför hemliga operationer - från nuvarande åtta till mer än trettiofem stycken. Detta motsätter sig dock Vita Huset, och om Kongressen röstar igenom förslaget så hotar Obama med att lägga in sitt veto. MSNBC har här ett inslag som förklarar situationen - en situation som det bör betonas, knappast legitimerar Nancy Pelosis flip-flopping i frågan om waterboarding:Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Nancy Pelosi står bokstavligen fast vid sitt uttalande 20090523

Inga kommentarer: