tisdag 14 juli 2009

President Clinton stöder samkönade äktenskap

Tidigare president Bill Clinton har ändrat ståndpunkt och förklarade tidigare idag att han nu stöder samkönade äktenskap.

Det var efter ett tal på Campus Progress National Conference i Washington DC, som president Clinton fick frågan om han stödde samkönade äktenskap, varpå han svarade:

"Yeah. I personally support people doing what they want to do. I think it's wrong for someone to stop someone else from doing that [same-sex marriage]."

Ett svar som var en klar klar brytning med hans ståndpunkt under sin tid som president. Det var Bill Clinton som 1996 drev igenon the Defense of Marriage Act, som begränsade den federala regeringens definition av äktenskap till att gälla en man och en kvinna.

Clintons ståndpunkt har dock sakta förändrats, och i maj i år så förklarade han att hans syn på saken höll på att utvecklas, och att i princip stödde samkönade äktenskap - vilket han nu alltså förklarar att han gör. Däremot anser han inte att frågan är en federal fråga, utan överlämnar således beslutet till varje enskild delstat. En hållning som måste säga sig vara ganska intressant när den företräds av en Demokrat.

Bill Clinton ansluter sig i och med sitt stöd till samkönade äktenskap med en rad andra Demokrater, som te x tidigare DNC-ordförande (och presidentkandidat) Howard Dean, och senatorerna Charles E. Schumer, Jon Corzine och Christopher Dodd. En Demokrat som dock ännu inte uttalat sig för samkönade äktenskap är president Obama. Och the National Gay and Lesbian Task Force's verkställande direktör Rea Carey sa i samband med Bill Clintons uttalande följande:

"Bill Clinton joins other important public figures in stepping solidly into the twenty-first century in support of same-sex marriage equality. We certainly hope other elected officials, including President Obama, join him in clearly stating their support for equality in this country. Same-sex couples should not have to experience second-class citizenship."

Bill Clinton är den hittills högst uppsatta personen att ändra position i denna fråga (och förutom personen som nu styr i Vita Huset är det svårt att komma speciellt mycket högre). Hans omvärdering kan komma att påverka många andra, och det kan också bli ännu ett led i att riva upp Defense of Marriage Act - något som president Obama förklarat att han vill göra. Justitiedepartementet förklarade dock i juni att lagen är konstitutionsenlig.

Källa: The Nation

Se även tidigare inlägg:

Gay-rörelsen minns Stonewall-upploppen 20090629

Inga kommentarer: