fredag 10 juli 2009

Obama träffar påven

President Obama träffade idag påve Benedict XVI. Det var som väntat ett vänskapligt möte, och Obama förklarade att "It's a great honor," att träffa påven. Under sitt 30-minutersmöte diskuterade de mellanöstern, immigrationsfrågan och hjälp till fattiga.

Påven tog dock även upp frågor där han inte är överens med Obama, gällande stamceller och aborter.

"In the course of their cordial exchanges, the conversation turned first of all to questions which are in the interest of all and which constitute a great challenge ... such as the defense and promotion of life and the right to abide by one's conscience," förklarades i ett uttalande av Vatikanen.

Även påvens gåva till Obama poängterade dessa skillnader, då Obama fick ta emot Vatikanens dokument om bioetik, som påvens sekreterare förklarade skulle "help the president better understand the position of the Catholic church." Obama sa att han skulle läsa dokumentet på sin flygresa till Ghana, där hans nästa anhalt är.

Obama är väldigt populär i Italien - men Vatikanen hade ett mycket gott förhållande till tidigare president Bush, vars motstånd mot abort de delade, trots meningsskiljaktigheter i fråga om Irak.

President Obama gav också påven ett brev från senator Ted Kennedy, som fick en hjärncancer-diagnos förra året. Obama vädjade till påven att be för Kennedy, som tillhör en av USA:s mest aktade romersk-katolska familjer och som är en nära allierad till president Obama.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Det senaste Obama-skvallret reds ut 20090710

Obama-mania i Ghana 20090710

Obama på G8 i Italien 20090708

Inga kommentarer: