torsdag 16 juli 2009

Amerikansk kristendomshistoria i Texas skolböcker

I Texas diskuterades det tidigare i år vilken slags kritik som eventuellt skulle tillåtas i delstatens skolböcker mot evolutionsteorin. Nu har en ny diskussion uppstått kring innehållet i delstatens läroböcker: hur mycket av USA:s kristna historia ska finnas med i läroböckerna? Och vilken roll ska kristendomen ges för skapandet av USA, konstitutionen etc?

En panel bestående av tre socialkonservativa och tre moderata eller liberala medlemmar har upprättats för att avgöra dessa frågor inför tillverkningen av framtida skolböcker.

Den socialkonservativa gruppen vill betona bibelns roll, och den kristna tron i böckerna, och två av dem vill tona ner betydelsen av somliga historiska gestalter som blivit ikoner för liberaler - som te x den latinamerikanske fackförenings- och medborgarrättsaktivisten César Chávez och Thurgood Marshall - den första svarte domare att tjäna i Högsta Domstolen från 1967-1991. De vill också betona maktfördelningsprincipen i Konstitutionen som sprungen ur kristen teologi med början vid syndafallet.

"America is a special place and we need to be sure we communicate that to our children," sa Don McLeroy, en av de konservativa medlemmarna i panelen. "The foundational principles of our country are very biblical.... That needs to come out in the textbooks."

De moderata medlemmarna vill inte se sådana drastiska förändringar, och en av dem ville istället att fler historiska rollmodeller från ett bredare etniskt sammanhang skulle lyftas fram: "We have tended to exclude or marginalize the role of Hispanic and Native American participants in the state's history," sa Jesús F. de la Teja, ordförande för den historiska institutionen på Texas Universitet.

De sex paneldeltagarna får komma med förslag som Texas skolstyrelse bestående av 15 medlemmar (varav en majoritet är konservativa) sedan ska välja bland, i utformningen av skolböcker.

Men vilken roll har då kristendomen i skapandet av konstitutionen av det amerikanska statsbygget? Historiker är oeniga - somliga menar att det var ekonomiska faktorer som främst drev kolonialisterna, och bland författningsfäderna så var kristendomen både fragmentarisk och olik.

Texas är en av nationens största marknader för skolböcker, och skolstyrelsen beslut kan därför komma att påverka innehållet även i böcker som publiceras för andra delstater.

I USA råder en historisk debatt om vilken roll kristendomen hade i ett statsbygge utfört av ättlingar till kristna protestanter som överlag flydde till den nya världen för att få den religionsfrihet de inte hade i Europa. I debatten finns de som menar att USA är en kristen nation, och de som menar att författningsfäderna var deister eller agnostiker, och att talet om Gud i Frihetsdeklarationen och författningsfädernas dokument var av mer symbolisk än bokstavlig betydelse. Diskussionen är lång, och mycket intressant, och skulle kunna redogöras vid annat tillfälle. Men oavsett vilken position man än intar i debatten så råder det inga tvivel om att det amerikanska statsbygget är betydligt mer influerat av kristen teologi- och av män som motiverade sin ideologi utifrån kristna teologiska grunder, än vi gjort och gör i våra europeiska statsbyggen. Det är ett historiskt faktum.

Lennart Franzell, som driver bloggen Det progressiva USA, kommenterar diskussionen i Texas med att säga att skolbarnen utbildas till kristna jihadkrigare, och skriver följande:

"Texas har länge varit en av USA:s och västvärldens mest bisarra platser, men på sista tiden verkar man ha lämnat allt förnuft bakom sig i en kristen Jihad som hotar att förvandla miljoner skolbarn till okunniga kristna Jihadkrigare....

Läroplanen, säger de kristna fundamentalisterna, bör tydligt presentera kristendomen som en samlad kraft för det goda - och en viktig orsak till USA:s “exceptionsalism”, föreställningen om att landet står över och utom resten av världen."


Han skriver sedan i slutet av sitt inlägg:

"Bör inte Sverige, som trots allt stöder Barack Obama i Kriget mot Terrorismem i Afghanistan, också protestera mot att USA själv utbildar småbarn till Jihadkrigare i Texas? Speciellt som skolböckerna i Texas också används i andra delar av sydstaterna?

Men det är klart, dom är kristna och inte muslimer, så det är en helt annan sak."


En kommentar som visar på bristande kunskap om såväl kristna i USA som talibanerna i Afghanistan. Skillnaden är nämligen enorm: medan de kristna i USA lever i ett land vars nationsbygge centrerar kring ett gudsbegrepp där Gud utgör den yttersta garanten för (och också är motiveringen till) individuell frihet - så centrerar talibanernas teologi kring en gud som kräver blind lydnad, där kollektiv underkastelse och teologisk indoktrinering fördriver allt vad individualism heter.

Att lära barn den skillnaden borde vara obligatoriskt inte bara i Texas utan i hela USA. Det är nämligen sant - något som enkelt bevisas av de faktum att de mest hätska amerikanska religionskritikerna mycket hellre skulle bo bland kristna fundamentalister i Texas än bland talibanerna i Afghanistan.

Här är Thomas Jeffersons ord från Frihetsdeklarationen - ord som går i direkt polemik mot talibanernas teologi:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable [inalienable] Rights, that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness. That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed....”

Källa: Wall Street Journal

Se även tidigare inlägg:

Texas har röstat om evolutionsteorin 20090401

Inga kommentarer: