måndag 13 juli 2009

Rod Blagojevich tränade etik online

Rod Blagojevich är för icke- Illinoisbor förmodligen mest känd som den "före detta guvernören". En gång i världen var han dock guvernör, det högsta hönset i en delstat som i ekonomiskt och geografiskt avseende förmodligen kan jämföras med en del mindre länder (eftersom befolkningsmängden uppgår till dryga tolv miljoner så går delstaten till viss del att jämföra med små länder som te x vårt eget land Sverige).

Eftersom etik är en viktig grej i alla samhällen och en viktig grej för goda styrelser, så införde guvernör Blagojevich år 2004 ett etik-träningsprogram online för 2,6 miljoner dollar, som alla statsanställda behövde genomgå. Syftet med programmet var att "return honor to public service and restore our citizens' trust in their government," skrev Blagojevich själv när programmet skulle invigas och fortsatte: "I am taking this training, and it is mandatory for all state employees."

Sen dess har 900 000 etik-lektioner getts online, som informerat statsanställda bland annat om när det är rätt eller fel att ta emot gåvor, och hur man rapporterar in fel.

Rod Blagojevich själv gick etikträningskursen en gång om året varje år mellan 2004 och 2008. Hans senaste inloggning skedde den 30 maj 2008. Chicago Sun-Times fick genom the Freedom of Information Act ut en del information om de frågor Blagojevich stötte på. En av de saker de upptäckte var att Blagojevich kl 1:27 pm, den 26 april 2006 gjorde etiktestet, och ställdes då inför ett etiskt dilemma: programmet beskrev hur en viktig kampanjdonator vid namn "Phillip" under en lunch träffar "Henry" som kampanjar för ett statligt ämbete. Konversationen mellan de två beskrivs i testet som följande:

"Philip: You know, Henry, I'd really like to become a member of a state board.

"Henry: You're more than qualified.

"Philip: I'd consider doubling my previous contributions to your campaign if you'll appoint me to a board once you're elected.

"Henry: I'd love to have your support this year. But I can't appoint you to a board in exchange for your contribution. That would violate the state Ethics Act.

"Philip: I didn't realize that.

"Henry: That's the law, and I have to follow it.

"Philip: I understand."


Den beskrivna situationen följdes sedan av en fråga som löd:

"It is unlawful for a state officer or employee to promise which of the following in exchange for a political campaign contribution?"

På denna fråga fanns sedan fyra svarsalternativ:

"A. an appointment to a state board; B. a job with a state agency; C. a regulatory decision from a state agency that will benefit the potential contributor; D. all of the above."

Chicago Sun-Times skriver:

"With "D" being the correct answer, that basic lesson in pay-to-play politics dealt directly with the root of Blagojevich's legal problems: trading appointments for campaign contributions."

Man kan fråga sig vad som gick snett i Blagojevichs liv?


A. Kanske kunde han inte det korrekta svaret. B. Kanske glömde han bort det dagen därpå. C. Kanske trodde han att "det rätta svaret" gällde alla utom honom själv. D. Kanske är alla svar ovan en del av förklaringen.

Källa: Chicago Sun-Times

Se även tidigare inlägg:

Patti Blagojevich återvänder hem med ny status 20090627

Mrs Blagojevich lämnar Costa Rica 20090624

Inga kommentarer: