fredag 24 juli 2009

Tom Daschle talar om sjukvårdsreformen så här långt

Den tidigare senatorn Tom Daschle, som Obama initialt ville ha som hälsominister, men som avgick pg a skattefiffel, men som likväl är en av nationens främsta politiker gällande kampen för en sjukvårdsreform intervjuas här av Newsweek den 22 juli om hur han tycker att Obama hanterar frågan så här långt.

Daschle förklarar att han anser att det är viktigare att få reformen rätt, än att få igenom den snabbt - men fortsätter med att säga att en tydligt dead-line behövs, eftersom avsaknaden av en sådan kan få Kongressen att debattera frågan i det oändliga. När det för 15 år sedan senast gjordes ett försök till reform så diskuterades frågan i månader, och under den tiden hann specialintressena samla ihop sig och så så mycket tvivel på reformen att den så småningom röstades ner. Att hålla trycket uppe, förklarar Daschle, och sätta en slags dead-line är en läxa som lärts sedan den tiden.

Gällande vad som är bra och dåligt i det reformförslag som för närvarande cirkulerar i Kongressen, så förklarar Daschle att det viktiga att uppnå, som alla tycks vara överens om, är att reformen måste syfta till att täcka alla medborgare. Och att dem som är nöjda med de försäkringar de redan har ska kunna fortsätta med dessa. Det är bra. Mindre bra med det existerande förslaget, förklarar Dachle, är att det fokuserar för lite på att begränsa kostnaderna för alltihopa.

"In my view the most important cost-containment mechanism would be a board with the authority to make the cost-containment decisions that are so critical to success," säger Daschle och fortsätter:

"We need a good revision of our payment system. Today we pay for volume, and we really need to change that to pay for value. Making that transition from volume to value is a very important function of the board. Because it is so political and so difficult and complex, I think it is too much to ask members of Congress to do this on a regular basis."

I slutet av intervjun får han frågan om det är svårt för honom att betrakta processen från sidan om - när det fanns en tid när de flesta trodde att han skulle stå i centrum av hela debatten?

"Oh, it sometimes can be difficult, but I also feel very fortunate to be able to play the role of what I would call a resource to members of Congress and to the White House and to others who are interested in public policy relating to health care. While I am not engaged in the same way, I feel very much engaged and very fortunate to have had the opportunity to play the role I am," svarar han.

Läs hela intervjun på följande länk till Newsweek.

Se även tidigare inlägg:

Ordkriget om sjukvårdsreformen trappas upp 20090724

Tom Daschle om USA:s sjukvårdskris 20090221

Inga kommentarer: