fredag 17 juli 2009

En svårtillkommen sjukvårdsreform riskerar försening

President Obama höll idag ett pep-talk för att få fart på sin sjukvårdsreform och sa:

"I realize that the last few miles of any race are the hardest to run. But I have to say now is not the time to slow down, and now is certainly not the time to lose heart."

Samtidigt tycks processen ha saktat ner i Kongressen, där alltför många frågor återstår att lösa för att det ska bli rimligt att hinna med reformen innan Obamas utsatta slutdatum i slutet av sommaren. I Representanthuset har ett förslag till reform godkänts av två kommittéer - och röster samlas ihop för att få ett godkännande också i en tredje kommitté, men i Senaten ser processen svårare ut, där ett antal senatorer från båda partier motsätter sig en tidstabell innan reformförslaget ska vara klart: "timelines ...prevent us from achieving the best result."

Såväl Representanthusets taleskvinna Nancy Pelosi, som Senatens majoritetsledare Harry Reid, är dock angelägna att försöka få igenom ett förslag i början av augusti, i linje med Obamas riktlinjer. Hur det går, återstår dock att se. MSNBC har här ett inslag där Kongressmännen Peter Welch and Jim Cooper talar om några av de problem som en sjukvårdsreform måste tackla:Se även tidigare inlägg:

Vita Huset kampanjar för att värva Demokrater 20090716

Bristande sjukvård i West Virginia 20090715

Moderata Demokrater fördröjer Obamas sjukvårdsreform 20090710

Inga kommentarer: