onsdag 22 juli 2009

DN: F 22-planen och the-military-industrial-complex

DN har här en artikel om hur Vita Huset stryper vapenlobbyn genom Senatens nedröstning av fortsatt tillverkning av jaktplanet F 22.

Artikeln avslutas med orden:

"Obamas - och senatsmajoritetens - seger i kampen om F 22-planet är ett av de ytterst få tillfällen som Vita huset lyckats gå emot den inflytelserika och i sammansättning växlande lobbyn bestående av försvarsindustrin plus lagstiftare från delstater med vapenproduktion.

Det var denna lobby - "the military-industrial-congressional complex" - som president Dwight Eisenhower strax innan han avgick 1961 varnade för som ett hot mot demokratin."


Eftersom termen "the military-industrial-congressional complex" använts i otaliga anti-amerikanska konspirationsteorier, så måste det betraktas som opassande att använda begreppet lika lösryckt som DN gör i sin artikel. Tveklöst är det så att militärindustrin i USA har ett stort inflytande - dels pga lobbyverksamhet och dels pg a att kongressmän från delstater där militärindustrin är en viktig del av näringslivet också gärna röstar för fler regeringsinvesteringar i de vapenprodukter som tillverkas just i deras egen delstat (precis lokalpolitiker te x i min egen hemstad Örnsköldsvik gärna skulle sett att den svenska regeringen köpte fler bandvagnar från BAE Systems Hägglunds istället för från Finland).

Att sådan lobbyverksamhet bedrivs och får ett inflytande också över den nationella regeringspolitiken var vad Eisenhower varnade för i sitt avgångstal 1961 när han använde sig av begreppet. Men det gjordes också i en tid när USA bara börjat ha en stående yrkesarmé med ständig beredskap. En tanke som då var ny eftersom USA innan andra världskriget förlitat sig på miliser och reservtrupper - passiva i fredstid, men som i krigstid kallas in. Under kalla kriget skulle USA dock sätta sin armé i ständigt beredskapsläge vilket skulle leda till den nya situation för vilken Eisenhower varnade.

Eftersom Eisenhower var en nära vän av fria marknadskrafter, så skulle han idag förmodligen varnat lika mycket för det "sjukvårdsindustriella komplex" som skulle uppkomma om regeringen lade sig i den privata sjukvårdsindustrin - eller de "de social välfärdskomplex" som konservativa Republikaner på 1960-talet aktivt började engagera sig emot.

Legitim kritik kan dock finnas mot den amerikanska vapenindustrin. Men eftersom begreppet "the military-industrial-congressional complex" (minus "congressional" om Eisenhowers tal ska citeras korrekt) blivit så laddat (på samma sätt som George Herbert Walker Bushs term "new world order") så bör det, när det väl används - brukas på ett sätt mer utvecklat sätt än vad som görs i DN:s artikel, som använder begreppet på ett lika trovärdigt sätt som den Republikanska högerkanten använder begreppet "socialism". Men till skillnad från svenska tidningar så försöker de i alla fall inte göra sken av att vara objektiva.

Personligen, för att fritt parafrasera John F Kennedy (dock i ett annat sammanhang): om det militär-industriella-komplexet innebär en stark försvarsindustri, och en stark militär i händerna på en nation som historiskt stått upp för frihet i världen, stått emot diktatur och tyranni, då är jag stolt att säga, att jag är en anhängare av det militärindustriella komplexet. Något förmodligen John McCain och Robert Gates som båda motsatte sig produktionen av F 22-planen för att istället satsa på andra, för vår tid mer effektiva metoder, också är.

Se även tidigare inlägg:

Senaten röstar nej till F 22-planen 20090721

Inga kommentarer: