onsdag 15 juli 2009

Fler uppgifter om CIA:s lönnmordsprogram

Mer information har framkommit om CIA:s hemliga program som CIA-chef Leon Panetta häromdagen förklarade att han avbrutit.

Newsweek förklarar i följande artikel att programmet syftade till att lönnmörda Al Qaida-operatörer runtom i världen, och att det baserades på den israeliska underrättelsetjänsten Mossads metoder, som - efter att den palestinska terroristgruppen Svarta September mördat 11 israeliska OS-deltagare vid OS i München 1972 - skickade ut agenter in i Europa för att lönnmörda de terrorister som av Västtyskland hade blivit frisläppta.

Efter attacken den 11 september 2001 rådgjorde Bushadministrationen med CIA:s operationsdirektör om att expandera underrättelsetjänstens befogenheter att spåra upp, eller skapa lockbeten för att finna terrorister. CIA:s topp-ämbetsmän kom dock till slut fram till att progammet innebar alltför stora risker för misslyckande eller avslöjande, varför planerna lades på is av CIA:s chef George Tenet innan denne lämnade sin tjänst 2004. Tenets två efterträdare, Porter Goss och Michael Hayden fortsatte att hålla planerna i viloläge. Däremot övergavs planerna inte totalt och CIA ansåg att det var viktigt att ha dem till hands som ett alternativ för presidenten att ta i bruk om denne ansåg att detta var nödvändigt. Vad Obamas nye CIA-chef Leon Panetta gjorde var att helt sätta stopp för programmet.

Under de senaste två åren så höll CIA:s topp-ämbetsmän minst tre möten om programmet - möten som dock inte resulterade i något alls - och det sista mötet så oviktigt att CIA inte ansåg det vara nödvändigt att informera vare sig Kongressen eller medlemmar av Vita Huset - inklusive vice-presidenten (Cheney) och den nationella säkerhetsrådgivaren (Condolezza Rice).

Vad som fått somliga medlemmar av Kongressen att nu, efter Panettas avslöjanden, höja på ögonbrynen är dock inte främst verksamhetens syfte: varken CIA eller Vita Huset var vid tidpunkten speciellt bekymrade över operationens laglighet, och att upprätta specialenheter för att spåra upp och döda Al Qaida-operatörer ansågs falla väl inom de breda ramar som president Bush satt upp för underrättelseverksamheten efter 9/11. Sådana metoder hade dessutom använts vid många tidigare tillfällen. President Clinton hade även 1998, fyra månader efter att två av USA:s ambassader i Afrika bombats av terrorister, utfärdat en order - en "memorandum of notification", som gav CIA rätten att använda sig av afghanska stammedlemmar för att om nödvändigt avrätta Bin Ladin om det inte gick att fånga honom levande. Kongressens bekymmer är däremot att operationen hölls hemlig för den lagstiftande församlingen - något Leon Panetta menade hade hemlighållits på order av tidigare vice-president Cheney.

Panetta får dock nu kritik av underrättelsetjänsten för att ha överdrivit Cheneys roll - och genom det bara ge näring åt underrättelsetjänstens motarbetare. Han får också kritik för att ha "avslöjat" programmet på det mest kontroversiella sättet av alla istället för att lugnt ha förklarat att programmet aldrig varit i bruk och att det var något som hände i det förflutna medan det nu är dags att blicka framåt - dessutom avslöjade han saken direkt dagen efter att programmet blivit känt för honom, istället för att först överväga hur Demokraterna i Kongressen skulle kunna reagera även mot CIA bara om namnet "Cheney" nämndes i sammanhanget.

Andra inom CIA anser dock att Panetta handlade rätt, medan ytterligare andra anser att han i alla fall för egen del handlade strategiskt eftersom det skulle ligga honom till last om det vid senare tillfälle avslöjats att också han själv känt till saken utan att informera Kongressen. En tidigare CIA-arbetare säger dock så här:

"There's been too much discussion about what the CIA did in 2002-03, and not enough about what needs to be done in 2010-11,"

Källor: Newsweek, TIME

Se även tidigare inlägg:

Krav höjs på fler CIA-utredningar
20090713

Inga kommentarer: