lördag 25 juli 2009

Potentiella risker för Holder vid tortyrutredning

I samband med Leon Panettas avslöjande av ett gammalt CIA-program tänkt att mörda Al-Qaida operatörer, som tidigare vice-president Cheney manat CIA att hemlighålla för Kongressen så överväger Justitieminister Eric Holder än en gång att inleda en utredning av förhörsmetoderna av terroristmisstänkta efter 9/11 - något den Demokratiske kongressmannen John Conyers som är ordförande för Representanthusets juridik-kommitté också manar honom till. Conyers sa nyligen att Holder "must appoint a special counsel to review the Bush administration abuses of power and misconduct. A criminal probe — he's got to do that."

En rad problem finns dock med detta - och problem som kan komma att få konsekvenser för honom personligen.

På hans sida står Obamas uttalande om att kriminella handlingar bör åtalas. Men Obama har också sagt att han vill undvika att hans administration distraheras från sin agenda genom bakåt-riktade undersökningar.

Holders nya ambition är att fokusera utredningen på de CIA-agenter som gick över linjen i förhållande till de restriktioner Bush-administrationen satt upp. Detta förhållningssätt medför dock två problem:

Dels kan det få politiska konsekvenser om Holder fokuserar en utredning enbart på agenter längst ner i kedjan, trots att många av dessa (som te x Lynndie England i tortyrskandalen från Abu Ghraib) menar att det hela skedde på order uppifrån.

Det andra problemet är att just det resonemanget skulle få en aggressiv åklagare att inte nöja sig, utan sedan följa kedjan nerifrån och upp - vilket skulle innebära just den breda, öppna kriminalutredning som Obama-administrationen vill undvika.

CIA är heller inte nöjda med Holders idé. CIA:s talesman Paul Gimigliano säger till New York Times gällande förhörsmetoderna Holder vill utreda:

“The Department of Justice knows — and has known for years — the details of the agency’s past interrogation practices. This has all been reviewed and dealt with before.”


En utredning kring saker som begåtts fel är inte felaktigt. Däremot riskerar Holder helt klart att sätta regeringen på koalitionskurs med CIA, och få dessa att anse att deras egen regering anser dem vara en negativ - och inte en positiv kraft i världen. Något som vore mycket illavarslande eftersom det inte skulle motivera underrättelsetjänsten att göra sitt yttersta mot världens verkligen destruktiva organisationer.

USA:s tidigare Republikanske FN-ambassadör John Bolton skriver i en artikel för Washington Times följande:

"The Obama administration and its congressional supporters committed major blunders last week by canceling, leaking and then deciding to investigate a highly classified program to eliminate al Qaeda leaders.

...Why this should be so is puzzling. America's military forces have properly and legitimately been hard at work killing terrorists and destroying their capabilities since the murderous attacks of Sept. 11, 2001...

...America was attacked with deadly force on Sept. 11 and before, and we are entitled to respond in self-defense, including using deadly force, until the threat from the terrorists and their state sponsors is ended.

These are principles both moral and legal in the United States. Americans think their government should provide for their "common defense," in the Constitution's phrase, and they have little patience with politicians who cringe at taking the necessary steps to do so, in both defense and intelligence.

The Obama administration ignores this widespread and entirely understandable thinking at its peril. When and where clandestine operations, including assassinations, can be effective is obviously a difficult question but it is one that has to be answered based on the circumstances presented, not through partisan arguments couched at the bumper-sticker level. In fact, unlike the administration, most Americans probably were more surprised and distressed that the CIA assassination plan was never implemented than that it existed."


Källor: Yahoo News, New York Times, Washington Times

Se även tidigare inlägg:

Representanthuset tänker utreda CIA:s program 20090718

Inga kommentarer: