onsdag 15 juli 2009

Kongressförhöret med Sotomayor fortsätter

Kongressförhöret med Sonia Sotomayor fortsatte under gårdagen. MSNBC har här ett kort sammandrag av dagens förhör, där Sotomayor får besvara huruvida hon anser att ras är av vikt i bedömningar eller ej, och om hon håller med president Obama (som när han var senator röstade mot Chefsdomare John Roberts) i att domare också behöver följa sitt hjärta i sina domar, och att det därför är viktigt vad som finns i deras hjärtan:Se även tidigare inlägg:

Sotomayor vittnar inför Kongressen 20090713

Inga kommentarer: