lördag 19 juni 2010

Kommer Joe Biden och Hillary Clinton att byta jobb 2012?

Det har uppstått rykten om den omdaning i Vita Huset inför presidentvalet 2012. Ryktet surrar om huruvida Joe Biden och Hillary Clinton kommer att byta plats? Dvs att Hillary Clinton blir Obamas vice-president och Biden hans utrikesminister?

Sally Quinn från Washington Post intervjuas här på MSNBC om den saken:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyAlla är dock inte lika välvilligt inställda till Biden - eller för den delen till motiven hos Obama för att omplacera denne. Fox News skriver:

"Obama will certainly run again, but his ticket will need a change-up. Joe Biden brought the aura of experience to the 2008 ticket. His subsequent series of gaffes has since undermined his stature. In any case his appeal was never very broad. He was a low-risk non-combatant who fit Hollywood’s image of a senior statesman.

Rahm Emanuel will call Biden in for a nice chat and point out the many advantages of retirement—maybe even offer him an unpaid job with some U.S. agency.

To excite those liberals disappointed that Obama has not tackled many of their core concerns—chiefly cap-and-trade and immigration – the president will need a fresh start. Hillary Clinton could provide the juice he needs."


Det måhända att Biden har lyckats skärpa sig (jag har inte sett honom göra något övertydligt klavertramp de senaste månaderna) - men han är likväl en dålig vice-president. Mycket sämre än tidigare vice-president Dick Cheney och mycket sämre än den tidigare potentiella vice-presidenten Sarah Palin. Biden framstår inte som mer skärpt än någon av dessa två - och till skillnad från Obama så har Biden heller inte någon tilltalande personlighet utan framstår tämligen buffelaktigt självgod. Jag har tidigare skrivit ett antal gånger om att Obama "borde sparka Biden" - något jag fortfarande anser.

Se även tidigare inlägg:

Biden och Obama promotar "the Recovery Summer" 20100619

Biden besöker avvisande Israel 20100310

En analys av Cheney vs Biden-intervjuerna 20100215

Inga kommentarer: