tisdag 23 november 2010

49% anser att Obama inte förtjänar omval

En ny opinionsundersökning gjord av Quinnipiac University visar att 49 mot 43% av de amerikanska väljarna anser att president Obama inte förtjänar omval.

De republikanska potentiella presidentkandidaterna Mitt Romney och Mike Huckabee drar också jämt med presidenten. Romney leder över Obama med 45 mot 44%. Huckabee ligger under med 44 mot 46%. Mot Sarah Palin leder dock president Obama med 48 mot 40%.

Det har också spekulerats kring om någon annan demokrat skulle kunna utmana Obama om partinomineringen 2012 - det motsätter sig dock en stor majoritet av de demokratiska väljarna med 64 mot 27%. 27% är dock ingen liten siffra - och det solida stödet kommer främst från den demokratiska basen:

"The Democratic base remains squarely behind President Barack Obama when it comes to his re-election, but his weakness among independent voters at this point makes his 2012 election prospects uncertain," said Peter A. Brown, assistant director of the Quinnipiac University Polling Institute.


Obamas för närvarande största fördel inför 2012 ligger dock i att republikanerna inte har någon solklar kandidat som är allmänt känd eller allmänt omtyckt:

"The best thing Obama has going for him when it comes to his re-election may be that at this point the Republicans don't have a candidate who is both nationally well-known and well- liked by a majority of voters," said Brown.


Eftersom mycket indikerar att republikanerna skulle kunna vinna presidentvalet 2012 om de bara hittade rätt kandidat, så bör de nu satsa allt på detta. Det hade varit kul om de kunde övertala Jeb Bush att ställa upp.

Källa: Quinnipiac University

Se även tidigare inlägg:

Opinionen säger att Bush var bättre president än Obama 20101029

Bush och Obama drar jämnt i opinionen 20101009

Inga kommentarer: