söndag 28 november 2010

Wikileaks släpper nya hemligheter

Wikileaks har släppt ca 250 000 hemliga dokument - något USA:s regering ledd av Hillary Clinton har varnat för kan komma att orsaka stor skada. Denna nya läcka rör nämligen inte bara amerikansk militär utan även USA:s diverse diplomatiska förbindelser med olika länder.

En av de mer omtalade uppgifterna är att Saudiarabien manat till att bomba Iran. New York Times skriver här om de nya uppgifterna - och här har Fox News ett inslag om saken:Här talar också NBC:s utrikeskorrespondent Richard Engel på MSNBC:s Meet the Press om läckan:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyDen här läckan verkar vara värre än tidigare läckor (som i princip inte avslöjade några saker som ställde till särskilt mycket skada - åtminstone inte direkt skada för USA). Och USA har hittills hanterat Wikileaks tämligen mjukt. Den här läckan verkar dock vara av mer skadlig natur eftersom den direkt har att göra med USA:s diplomatiska förbindelser (vad de förra läckorna visade var snarare positivt: nu vet vi med säkerhet att USA:s militär inte sysslar med några folkmord vare sig i Afghanistan eller i Irak - när till och med Pentagons militärhemligheter tycks bekräfta att USA är där för att faktiskt försöka skapa demokratier och ge människor en hygglig tillvaro).

Den här läckan riskerar dock att underminera diverse länders förtroende för USA - och för USA:s förmåga att bevara hemligheter. Om detta görs så är det synnerligen allvarligt och USA bör då grundligt överväga en reform av strukturen kring sina topphemligheter.

Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

700 dödade vid amerikanska vägspärrar i Irak 20101027

Wikileaks Irak-loggar 20101023

Inga kommentarer: