torsdag 18 november 2010

Obama inför nya regler för sitt Fatih Based Office

President Obama har fortsatt Bush-administrationens stöd till religiösa hjälporganisationer utan några drastiska förändringar. Nu har dock Obama utfärdat en exekutiv order som sätter några regler tydliga:

- bland annat förklaras att de organisationer som mottar federala pengar måste ha sina exklusivt religiösa inslag separerade från de tillfällen när federala pengar brukas.

- ordern klargör dock att religiösa organisationer får använda sina kyrkor etc för socialt arbete - även om dessa innehåller religiösa symboler.

- Religiösa grupper som mottar federala pengar får också behålla religiösa namn, välja styrelsemedlemmar utifrån tro etc i ett försök att separera "decisions about financial awards must be free from political interference or even the appearance of such interference."

Kritik har dock riktats från grupper som motsätter sig regeringens finansiering av religiösa hjälporganisationer:

"I'm disappointed," said the Rev. Barry W. Lynn, executive director of Americans United for the Separation of Church and State. "This leaves much of George W. Bush's faith-based initiative in place. That's not the change many Americans hoped for when President Obama took office."


Att Obama behållit Bushs idé om statligt stöd också till religiösa hjälporganisationer är synnerligen positivt (men inte alls oväntat eftersom Obama har sin bakgrund i de kyrkomiljöer som gynnas av detta mest. Vita sydstatsbaptister och de diverse evangelikala miljonmegakyrkorna har - om jag förstått saken rätt - inte alls samma behov av detta som svarta innerstadskyrkor i Chicago).

Däremot har Obama försämrat programmet genom att kompromissa med grupper som helt enkelt inte förstår eller stöder tanken överhuvudtaget. Grunden för att ett program som detta ens ska vara intressant för kyrkor och religiösa organisationer att ens överväga att delta i - är om de inte samtidigt tvingas göra avkall på sina religiösa läror eller uppdrag. Den kritiken riktade konservativa kyrkor redan mot Bush - vars motstånd mot detta kom inte minst från konservativt håll.

Obamas föreskrifter gläder säkert (vänster)kritiker av Faith Based Initiatives (även om de säkerligen önskar att han skulle ha gått ännu längre) - men lär göra saker och ting mer problematiska för kyrkor och tvinga in dessa i byråkratiska processer som förmodligen på lång sikt kan hota deras intresse att ens delta.

Problemet med Obama gällande denna fråga som så många andra, är att han inte i någon högre utsträckning är personligt engagerad i den (till skillnad från Bush som talade både ofta och innerligt om de trosbaserade organisationernas roll i samhället och regeringens tacksamhet för dessa). Det gör också att hans sätt att lösa problem blir väldigt enkelt: "kyrkor behöver pengar - bra, jag ger gärna det. Andra grupper vill inte att kyrkor ska ha det eftersom de anser att det strider mot separationen mellan kyrka och stat - vettigt, jag tillmötesgår dem också" - slutligen blir det ett program ingen är nöjd med.

Risken finns att Obamas "White House Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships" (hans eget nya lite häftigare och mer invecklade namn på saken - ungefär som namnbytet från "kriget mot terrorismen" blev "kamp mot våldsamma extremister" - eller vilket begrepp han nu myntade som ingen orkar använda) - går ett byråkratiskt och mediokert öde tillmötes. Vilket inte kan sägas om Bushs initiativ, som var en produkt av att Bushs motsatte sig invecklad och felaktig byråkrati.

Källa: CNN

Se även tidigare inlägg:

Glenn Beck om Obamas Faith Based Initiatives 20100519

Inga kommentarer: